• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
   • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

    • 11. 2. 2019
    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

        Dňa 7. 2. 2019 sa v centre voľného času Junior v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo XXI. ročníka Olympiády ľudských práv. Nosnou témou XX. ročníka OĽP je: 30 výročie Nežnej revolúcie.

        Krajské kolo OĽP pozostáva z dvoch kôl. V prvom kole žiaci riešia vedomostný test a v druhom kole prezentujú vylosovanú tézu pred odbornou  komisiou. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

        SOŠ obchodu a služieb sa každoročne zúčastňuje OĽP a v rámci tejto súťaže sme v priebehu minulých ročníkov  dosiahli  veľmi pekné výsledky. V tomto školskom roku nás reprezentovala žiačka III.A triedy Anežka Šipikalová, ktorá sa umiestnila na 23. mieste spomedzi 27  súťažiacich zo všetkých typov škôl v Banskobystrickom kraji.

                                                                  Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci občianskej náuky

                                                           PaedDr. Slavomíra Gáborová , koordinátorka ľudských práv

   • Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku
    • Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

    • 24. 1. 2019
    • Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

     V dňoch 16.01 -17.01.2019 sa uskutočnili okresné kola olympiád v anglickom a nemeckom jazyku.

     SOŠ obchodu a služieb úspešne reprezentovali žiačky II.A triedy odboru obchod a podnikanie

     Martina Nagyová – Anglický jazyk, kategória 2.D – obsadila II. miesto v okresnom kole

     Michaela HoláDaniela Ridajová – Nemecký jazyk, kategória 2.D. – D. Ridajová získala 1. miesto

     Všetkým žiačkam ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a tešíme sa na budúci rok.

                                                                                                      Vyučujúce cudzích jazykov.

   • Projekt e Twinning na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani
    • Projekt e Twinning na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

    • 24. 1. 2019
    • Projekt e Twinning  na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

        V mesiaci január v školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do projektu  e Twinning spoločne s kolegami z Poľska, Chorvátska, Turecka, Španielska, Gruzínska a Portugalska.

       V projekte  pod názvom TIME MACHINE  sa študenti oboznámia s kultúrnym bohatstvom partnerských krajín prostredníctvom IKT nástrojov. Pracovným jazykom je anglický jazyk a inými komunikačnými jazykmi sú nemčina, ruština, španielčina.

        Naši žiaci z II. A triedy počas tohto školského roku vytvoria logo projektu, oboznámia kamarátov s históriou nášho jazyka a s históriou internetu,  naučia ich náš národný tanec, vytvoria kreslený príbeh lásky z partnerskej krajiny a 3D model historických pamiatok z partnerských krajín. Na záver projektu budú žiaci prezentovať svoje práce a zatancujú tanec z partnerskej krajiny. Všetky očakávané výstupy ako sú logá, fotky, videá, komiksy, 3D modely budú zverejnené v e Twinningovom priestore  počas celého školského roka.

        Vyučujúce jazykov PaedDr. Gáborová, Mgr. Falatová a Mgr. Plechlová sa zúčastnia aj akreditovaných školení v priebehu mesiacov február, marec a apríl na SOŠ K. Kittenberga v Leviciach pod vedením ambasádorky projektu e Twinning.

     Tešíme sa na spoluprácu!

                                                                          PaedDr. S. Gáborová , M. Falatová, M. Plechlová

                                                                                             vyučujúce jazykov

   • Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach
    • Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach

    • 17. 1. 2019
    • Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach

     Je to už takmer päť mesiacov čo, rady našich študentov rozšírili ďalší študenti učebného odboru kuchár. Okrem získavania teoretických vedomostí naberajú budúci kuchári zručnosti  v školskej kuchyni. Podieľajú sa na príprave obedov, i keď často vykonávajú nemenej dôležité prípravné práce.

     A ako si osvojili práve tieto zručnosti, preukázali v súťaži: ,, Predbežná úprava zeleniny.“

     Ich úlohou bolo očistiť a nakrájať na požadovanú veľkosť 2 mrkvy a 2 cibule za súčasného merania času.

     Odborná komisia v zložení majstrov odborného výcviku hodnotila kvalitu očistenia a rovnomernosť nakrájaných častí, pričom výsledné hodnotenie ovplyvnila aj rýchlosť.

      Po zhodnotení týchto kritérií sa najlepšie  umiestnili:

     1. Dávid Štrba
     2. Samuel Podrásky
     3. Klaudia Tokolyová

     Víťazom blahoželáme a zároveň môžeme skonštatovať, že žiaci aj za pár mesiacov nadobudli zručnosti hodné kuchárov, ktoré budú neustále rozvíjať.

                                                                                                   Ing. Katarína Garajová

   • Teplákový deň v našej škole
    • Teplákový deň v našej škole

    • 17. 1. 2019
    • Teplákový deň v našej škole

     Žiacka rada si pripravila pre spolužiakov tematický deň- dňa 16.1.2019 si mohli študenti plniť svoje povinnosti v pohodlnom domácom oblečení. Spestrili sme si každodenné obliekanie na našej škole a prišli sme do školy v teplákoch. Veď škola je náš druhý domov a čo je pohodlnejšie ako tepláky? A nesklamali ani učitelia- tepláky predsa nosí každý rád J

     Vaša žiacka rada

   • Spracovanie informácií na počítači – súťaž
    • Spracovanie informácií na počítači – súťaž

    • 16. 1. 2019
    • Spracovanie informácií na počítači – súťaž

      

     Dňa 11. januára 2019 sa na našej škole uskutočnil 53. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – písanie na počítači. Tejto súťaže sa zúčastnilo 13 študentov zo študijného odboru obchod a podnikanie,  odboru podnikanie v remeslách a službách a odboru spoločné stravovanie. Boli to študenti druhého, tretieho ročníka a študenti nadstavbového štúdia. Základnou podmienkou dobrého umiestnenia bol limit 270 čistých úderov za minútu a prípustné percento chýb do 0,25. Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu textu z 3-stranovej papierovej predlohy. Po rozcvičke sa všetci sústredili na odpis. Niektorí to dokázali lepšie, iní slabšie. Určite svoju úlohu zohrala aj tréma, nesústredenosť. Dôležité však je zúčastniť sa a vyskúšať si súťažnú atmosféru.

     Výsledky sú nasledovné:      1. miesto -    Viktória Senešiová,  II. A

                                                   2. miesto -    Michaela Hollá,  II. A

                                                   3. miesto -    Kristína Mištíková, III. A

                                                   4.miesto -     Anežka Šipikalová, III. A                            

     Krajské kolo súťaže sa bude konať v SOŠ hotelových služieb a obchodu  vo Zvolene. 

      

                 Všetkým študentom ďakujeme za účasť.

                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

                                                                                            učiteľka odborných predmetov

  • Partneri

   • Mesto Nová Baňa
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl