• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Finančná olympiáda –  postup do II. kola

    • 26. 2. 2019
    • https://www.nadaciapartners.sk/themes/nadacia-partners/assets/images/logo-foundation-partners.png                  Finančná olympiáda –  postup do II. kola

     Aj v tomto školskom roku spúšťa Nadácia PARTNERS už siedmy ročník finančno- vedomostnej súťaže s  názvom „FINANČNÁ OLYMPIÁDA“. Študenti stredných škôl budú mať aj tento  rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Počas doterajších šiestich ročníkov sa do súťaže zapojilo viac ako 23 600 študentov.

     Táto súťaž je určená pre všetky typy stredných škôl. Našim študentom sa  v silnej konkurencii podarilo postúpiť do II. kola, ktoré začína 19. februára 2019.

     Sú to nasledovní študenti:  Brodzianska Simona, Harabová Simona,Korbeľ Martin, Šimkovič Michal, Tokolyová Lea, Horváthová Jesica.

     Študentom prajeme veľa úspechov v II. kole finančnej olympiády.

                                                                                     Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

   • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici
    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

    • 26. 2. 2019
    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

     18. februára 2019 sa konalo Krajské kolo ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Takmer 40 najšikovnejších ekonomických olympionikov z kraja sa stretlo v slávnostnej sále Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.  Študentov zo stredných škôl privítala Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže, ktorého sa zúčastnilo takmer 5 300 stredoškolákov z celého Slovenska. Študentom predstavil možnosti štúdia na univerzite prodekan a člen Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Ján Šebo.  Maturantov zaujala predovšetkým informácia o odpustení prijímacích skúšok v prípade, ak postúpia do finále Ekonomickej olympiády.  Potom už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti. Našu školu reprezentovali:  Simona Brodzianska III. A, Anežka Šipikalová III. A, Adam Švec I. N, Karin Gažiová I. N, Tobias Šarkozi II. N, Viktória Senešiová II. A, Lenka Bartošová II. A trieda. Výsledky krajského kola sa dozvieme v priebehu mesiaca marec.  Najlepší súťažiaci postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 25. apríla 2019 v Bratislave, za účasti organizátorov z INESS, partnerov projektu a ďalších známych slovenských ekonómov.

                                                                                  Ing. Erika Struhárová,  koordinátor ekonomickej olympiády

   • Prepájame teóriu s praxou
    • Prepájame teóriu s praxou

    • 26. 2. 2019
    • Prepájame teóriu s praxou

     Študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie sa v piatok, 22. februára 2019 ocitli v pozícii uchádzačov o pracovnú pozíciu asistentky riaditeľa.

     Študentky sa oboznámili  s voľným pracovným miestom prostredníctvom inzerátu umiestneného na nástenke školy. Následne si  vypracovali   životopis  a motivačný list na uvedenú pozíciu a pripravili sa na výberový rozhovor.

     Výberová komisia si preštudovala požadované dokumenty a pozvala uchádzačov na výberový rozhovor. Členovia výberovej komisie kládli študentkám otázky týkajúce sa pracovnej oblasti (vzdelanie, prax, školenia), ďalším okruhom boli otázky na sebahodnotenie kandidáta (silné a slabé stránky) a poslednou oblasťou boli otázky týkajúce sa samotného správania uchádzača (reakcia na konkrétnu situáciu). Veľmi dôležitou súčasťou výberového rozhovoru bola aj komunikácia v cudzom jazyku.

     Študentky prostredníctvom tejto modelovej situácie získali cenné skúsenosti, ktoré využijú v praktickom živote. Veľmi dôležité je vypracovanie životopisu a motivačného listu, samotná príprava na výberový rozhovor, ako aj správanie a vystupovanie uchádzača.

      

     Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová

     vyučujúce odborných predmetov

   • Valentínske trhy
    • Valentínske trhy

    • 26. 2. 2019
    • Valentínske trhy

     Študentská spoločnosť „Obchoďáčky“, ktorú vedú žiačky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie, ani tento rok nezabudla na sviatok sv. Valentína a pripravila na deň zamilovaných Valentínske trhy. Konanie trhov spropagovali prostredníctvom letákov umiestnených na chodbách školy. Pre učiteľov a ostatných spolužiakov pripravili pestrú ponuku výrobkov. Ponúkali vlastnoručne vyrobené valentínske pozdravy, háčkované srdiečka plnené levanduľou, medovníkové srdiečka, muffiny a dekoratívne predmety.

                                                                      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

   • FAREBNÝ TÝŽDEŇ
    • FAREBNÝ TÝŽDEŇ

    • 25. 2. 2019
    • FAREBNÝ TÝŽDEŇ

     V školskom roku 2018-2019 sa aj naša škola zapojila do projektu Hrdá škola, ktorý nám ponúka rôzne formy spestrenia vyučovania. Jednou z aktivít, do ktorej sme sa v rámci projektu zapojili, bol FAREBNÝ TÝŽDEŇ.

     Od 11.2.- 15.2.2019  mali každý deň študenti aj učitelia prísť oblečení v inej farbe. Všetci sme prehrabali svoje šatníky, spravili predjarné upratovanie a našli sme z každej farby kúsok oblečenia. Našou školou sa v tomto týždni niesol  nielen pocit spolupatričnosti, ale aj príjemná farebná atmosféra.   

     Každý si našiel tú svoju farbu, v ktorej sa cíti dobre, veď psychológia farieb je už dávno známa vec J

     Pondelok- BIELA farba- symbolizuje začiatok. Posilňuje tvorivosť, dodáva silu a tým uzdravuje telo. Je to farba vyrovnaných, úprimných, a sebavedomých ľudí.

     Utorok - ŽLTÁ - je to farba imunity, vitality, optimizmu a chuti do života. Dobre pôsobí na myslenie, sebavedomie a kreativitu, ale aj na pohybovú a nervovú sústavu.. Obľubujú ju cieľavedomí a živelní ľudia.

     Streda- MODRÁ - je farbou pohody a vyváženosti. Reprezentuje pokoj a dôveru. Obľubujú ju ľudia romantickí a introvertní.

     Štvrtok- ČERVENÁ - je farba silných, pozitívnych emócií. Je farbou energie a života. Prebúdza životnú energiu a priťahuje úspech. Podnecuje vášeň, vôľu a pôsobí proti únave. Obľubujú ju kreatívny a sebavedomí ľudia.

     Piatok- ZELENÁ -  Podnecuje mier a kamarátstvo a pozitívne vplýva na vzťahy. Obľubujú ju ľudia kreatívni, emotívni, samostatní, s vlastnou hlavou a gurážou a s organizačnými schopnosťami.

                                                                                          Koordinátorka ŽŠR, Mgr. Miroslava Plechlová

   • 53.ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači
    • 53.ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

    • 25. 2. 2019
    • 53.ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

     14. februára 2019 sa žiaci s „najrýchlejšími prstami“ zúčastnili krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v troch súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing. Podmienkou účasti na súťaži bolo splnenie limitu 270 úderov za 1 min.

     Našu školu reprezentovala žiačka III.A - Kristína Mištíková. V jej kategórií Písanie na počítači (odpis na rýchlosť za 10 minút) sa zúčastnilo 20 žiakov z celého banskobystrického kraja.

     Kristínke ďakujeme za reprezentáciu a tešíme sa na ďalšie ročníky.

                                                                                                             Ing. Gabriela Ivaničová  

   • Valentínske tvorivé dielne
    • Valentínske tvorivé dielne

    • 25. 2. 2019
    • Valentínske tvorivé dielne

     Valentín, Svätý Valentín... Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov, objatí alebo pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity.

     Žiacka školská rada sa preto rozhodla aj do našej školy vniesť valentínsku atmosféru prostredníctvom tvorivých dielní. Študenti si mohli pod vededím členov ŽŠR- Filipa Hudeca, Viktórie Senešiovej, Veroniky Tencerovej, Kataríne Feriancovej, Stanislavy Gregorovej vyrobiť valentínske prekvapenie pre svoje polovičky, kamarátov či rodičov. Naši žiaci ukázali svoju kreativitu a v priebehu dvoch hodín vznikli krásne svietniky, krabičky s prekvapením, obrazy či ozdoby v červenom tóne.

     Za aktívnu účasť získali žiaci nielen darčeky pre svoje lásky, ale aj kupóny na neskúšanie a sladkú odmenu. Aj takto netradične sme si spestrili vyučovanie na strednej škole, atmosféra bola skvelá, a preto už teraz plánujeme ďalšie podobné aktivity pre našich spolužiakov.

      

     Žiacka školská rada a koordinátorka Mgr. Miroslava Plechlová  

   • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

    • 11. 2. 2019
    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

        Dňa 7. 2. 2019 sa v centre voľného času Junior v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo XXI. ročníka Olympiády ľudských práv. Nosnou témou XX. ročníka OĽP je: 30 výročie Nežnej revolúcie.

        Krajské kolo OĽP pozostáva z dvoch kôl. V prvom kole žiaci riešia vedomostný test a v druhom kole prezentujú vylosovanú tézu pred odbornou  komisiou. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

        SOŠ obchodu a služieb sa každoročne zúčastňuje OĽP a v rámci tejto súťaže sme v priebehu minulých ročníkov  dosiahli  veľmi pekné výsledky. V tomto školskom roku nás reprezentovala žiačka III.A triedy Anežka Šipikalová, ktorá sa umiestnila na 23. mieste spomedzi 27  súťažiacich zo všetkých typov škôl v Banskobystrickom kraji.

                                                                  Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci občianskej náuky

                                                           PaedDr. Slavomíra Gáborová , koordinátorka ľudských práv

   • Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku
    • Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

    • 24. 1. 2019
    • Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

     V dňoch 16.01 -17.01.2019 sa uskutočnili okresné kola olympiád v anglickom a nemeckom jazyku.

     SOŠ obchodu a služieb úspešne reprezentovali žiačky II.A triedy odboru obchod a podnikanie

     Martina Nagyová – Anglický jazyk, kategória 2.D – obsadila II. miesto v okresnom kole

     Michaela HoláDaniela Ridajová – Nemecký jazyk, kategória 2.D. – D. Ridajová získala 1. miesto

     Všetkým žiačkam ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a tešíme sa na budúci rok.

                                                                                                      Vyučujúce cudzích jazykov.

   • Projekt e Twinning na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani
    • Projekt e Twinning na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

    • 24. 1. 2019
    • Projekt e Twinning  na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

        V mesiaci január v školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do projektu  e Twinning spoločne s kolegami z Poľska, Chorvátska, Turecka, Španielska, Gruzínska a Portugalska.

       V projekte  pod názvom TIME MACHINE  sa študenti oboznámia s kultúrnym bohatstvom partnerských krajín prostredníctvom IKT nástrojov. Pracovným jazykom je anglický jazyk a inými komunikačnými jazykmi sú nemčina, ruština, španielčina.

        Naši žiaci z II. A triedy počas tohto školského roku vytvoria logo projektu, oboznámia kamarátov s históriou nášho jazyka a s históriou internetu,  naučia ich náš národný tanec, vytvoria kreslený príbeh lásky z partnerskej krajiny a 3D model historických pamiatok z partnerských krajín. Na záver projektu budú žiaci prezentovať svoje práce a zatancujú tanec z partnerskej krajiny. Všetky očakávané výstupy ako sú logá, fotky, videá, komiksy, 3D modely budú zverejnené v e Twinningovom priestore  počas celého školského roka.

        Vyučujúce jazykov PaedDr. Gáborová, Mgr. Falatová a Mgr. Plechlová sa zúčastnia aj akreditovaných školení v priebehu mesiacov február, marec a apríl na SOŠ K. Kittenberga v Leviciach pod vedením ambasádorky projektu e Twinning.

     Tešíme sa na spoluprácu!

                                                                          PaedDr. S. Gáborová , M. Falatová, M. Plechlová

                                                                                             vyučujúce jazykov

   • Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach
    • Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach

    • 17. 1. 2019
    • Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach

     Je to už takmer päť mesiacov čo, rady našich študentov rozšírili ďalší študenti učebného odboru kuchár. Okrem získavania teoretických vedomostí naberajú budúci kuchári zručnosti  v školskej kuchyni. Podieľajú sa na príprave obedov, i keď často vykonávajú nemenej dôležité prípravné práce.

     A ako si osvojili práve tieto zručnosti, preukázali v súťaži: ,, Predbežná úprava zeleniny.“

     Ich úlohou bolo očistiť a nakrájať na požadovanú veľkosť 2 mrkvy a 2 cibule za súčasného merania času.

     Odborná komisia v zložení majstrov odborného výcviku hodnotila kvalitu očistenia a rovnomernosť nakrájaných častí, pričom výsledné hodnotenie ovplyvnila aj rýchlosť.

      Po zhodnotení týchto kritérií sa najlepšie  umiestnili:

     1. Dávid Štrba
     2. Samuel Podrásky
     3. Klaudia Tokolyová

     Víťazom blahoželáme a zároveň môžeme skonštatovať, že žiaci aj za pár mesiacov nadobudli zručnosti hodné kuchárov, ktoré budú neustále rozvíjať.

                                                                                                   Ing. Katarína Garajová

   • Teplákový deň v našej škole
    • Teplákový deň v našej škole

    • 17. 1. 2019
    • Teplákový deň v našej škole

     Žiacka rada si pripravila pre spolužiakov tematický deň- dňa 16.1.2019 si mohli študenti plniť svoje povinnosti v pohodlnom domácom oblečení. Spestrili sme si každodenné obliekanie na našej škole a prišli sme do školy v teplákoch. Veď škola je náš druhý domov a čo je pohodlnejšie ako tepláky? A nesklamali ani učitelia- tepláky predsa nosí každý rád J

     Vaša žiacka rada

   • Spracovanie informácií na počítači – súťaž
    • Spracovanie informácií na počítači – súťaž

    • 16. 1. 2019
    • Spracovanie informácií na počítači – súťaž

      

     Dňa 11. januára 2019 sa na našej škole uskutočnil 53. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – písanie na počítači. Tejto súťaže sa zúčastnilo 13 študentov zo študijného odboru obchod a podnikanie,  odboru podnikanie v remeslách a službách a odboru spoločné stravovanie. Boli to študenti druhého, tretieho ročníka a študenti nadstavbového štúdia. Základnou podmienkou dobrého umiestnenia bol limit 270 čistých úderov za minútu a prípustné percento chýb do 0,25. Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu textu z 3-stranovej papierovej predlohy. Po rozcvičke sa všetci sústredili na odpis. Niektorí to dokázali lepšie, iní slabšie. Určite svoju úlohu zohrala aj tréma, nesústredenosť. Dôležité však je zúčastniť sa a vyskúšať si súťažnú atmosféru.

     Výsledky sú nasledovné:      1. miesto -    Viktória Senešiová,  II. A

                                                   2. miesto -    Michaela Hollá,  II. A

                                                   3. miesto -    Kristína Mištíková, III. A

                                                   4.miesto -     Anežka Šipikalová, III. A                            

     Krajské kolo súťaže sa bude konať v SOŠ hotelových služieb a obchodu  vo Zvolene. 

      

                 Všetkým študentom ďakujeme za účasť.

                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

                                                                                            učiteľka odborných predmetov

   • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády
    • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

    • 14. 1. 2019
    • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

     V termíne od 10. do 14. decembra 2018 prebehli školské kolá Ekonomickej olympiády. Celkovo vyplnilo test školského kola na Slovensku viac ako 5300 študentov (oproti minulému roku je to nárast o 1300 študentov). Do krajského kola sa prebojovalo 436 najúspešnejších študentov.  Test školského kola prebiehal online formou, úlohou študentov bolo vypracovať zadané otázky v stanovenom časovom limite. Otázky pozostávali z nasledovných tematických oblastí:

     • Metodológia ekonómie, základné pojmy a dejiny ekonomického myslenia
     • Mikroekonómia
     • Makroekonómia
     • Medzinárodná ekonómia
     • Aktuality, hospodárska politika, EÚ
     • Finančná gramotnosť

     Z každej školy postúpil do krajského kola Ekonomickej olympiády minimálne jeden študent, ktorý získal aspoň 60% z testu školského kola. Súťažiaci boli následne vyberaní podľa celkovej úspešnosti a celkového počtu zapojených študentov v kraji. Z jednej školy tak môže postúpiť maximálne 10 študentov. Naši študenti boli úspešní, do krajského kola sa prebojovali:

     1. Blizňáková Lucia, II. A
     2. Šarkozi Tobias, II. N
     3. Gažiová Karin, I. N
     4. Horváthová Jessica Kitti, I. N
     5. Gregorová Stanislava, II. N
     6. Senešiová Viktória, II.A
     7. Šipikalová Anežka, III. A
     8. Švec Adam, I. N
     9. Bartošová Lenka, II. A
     10. Brodzianska Simona, III. A

     Úspešným študentom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré  sa bude konať v priebehu mesiaca február 2019  na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

     Naša škola v rámci Banskobystrického kraja dosiahla najlepšie výsledky. Študentov na školské kolo pripravovali vyučujúce odborných predmetov Ing. Mária Lenčová a Ing. Erika Struhárová.

     Úplnú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na www.ekonomickaolympiada.sk

                                                                                         Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

   • Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka
    • Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka

    • 21. 12. 2018
    • Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka

     V mesiaci december sme si spestrili hodiny nemeckého jazyka projektovým vyučovaním. Žiaci 2.A a 3.A si vyskúšali prácu v skupinách na projektoch s tematickým zameraním Vianoce. Žiaci 2.A si vytvorili „Wunschbaum“ alebo „Strom prianí“, kde si každý študent našiel svoje miesto a napísal svoje želanie.

     Žiačky 3.A zas prepojili cudzí jazyk s cestovným ruchom a pripravili projekt „First minute Urlaub“. Vybrali zaujímavé hotely, so zaujímavými, ale cenovo  prijateľnými ponukami. Ak ešte nemáte zabezpečenú dovolenku na leto, radi Vám s tým pomôžu.

     Študenti si projektovým vyučovaním prehlbujú a rozširujú  poznanie a slovnú zásobu,  rozvíjajú tvorivé myslenie a uvedomujú si zmysel poznávania, učia sa pracovať skupinovo.  Nám sa to podarilo, a preto  spoločne sa tešíme na ďalšie projekty.

                                                                                                         Mgr. Miroslava Plechlová

   • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 20. 12. 2018
    • Deň otvorených dverí

     Dňa 13. a 14. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Pre žiakov deviatych ročníkov, ich  učiteľov a výchovných poradcov z okolitých škôl sme pripravili bohatý program. Novinkou bola možnosť zúčastniť sa tvorivých dielničiek, workshopov  v odborných učebniach a zapojiť sa do aktivít na pracoviskách odborného výcviku.

                 Vo vstupných priestoroch školy žiaci získali  informačné bulletiny a výchovná poradkyňa  RNDr. Kostelanská  informovala žiakov o možnostiach štúdia na našej škole. Naše tretiačky sprevádzali deviatakov priestormi školy a odborných učební, v ktorých  sa žiaci  podrobne oboznámili so študijným odborom obchod a podnikanie, s učebnými  odbormi  kuchár, mechanik opravár  a získali  informácie  o možnostiach  nadstavbového štúdia.

                 Počas Dňa otvorených dverí sa otvorili naozaj všetky učebne a priestory školy.   Vyučujúce anglického, nemeckého a slovenského jazyka PaedDr. Gáborová, Mgr. Falátová a Mgr. Plechlová pripravili pre žiakov projekt Multikultúrne Vianoce a tvorivé dielne, kde si žiaci mohli vyrobiť vianočné svietniky, zapojiť sa do práce na projekte, či získať nové vedomosti o Vianociach v iných krajinách. Vyučujúce odborných predmetov Ing. Lenčová a Ing. Struhárová pripravili ukážky práce s interaktívnymi perami a modernými učebnicami, žiaci si vyskúšali prácu na počítači v ATF programe a vyskúšali svoje vedomosti  s cestovnými kvízmi. V našej cvičnej firme si deviataci  vytvorili pohľadnice v projekte Vianočná pošta a zdobili si perníky, ktoré si mohli odniesť domov.

                  Ďalšou  zastávkou bola návšteva jedálne školy a pracoviska odborného výcviku , kde žiaci pod vedením Bc. Kvaššayovej, Ing. Garajovej  a  Ing. Barancovej vyhotovili  vkusné ukážky slávnostného stolovania, skúsili si skladanie obrúskov  a pochutnali si na palacinkách a vianočných oplátkach, na príprave ktorých sa sami podieľali.  Žiaci navštívili aj kováčsku dielňu, v ktorej sa mohli zapojiť do prípravy kovania, prezreli si pracovisko odborného výcviku a autodielňu. Najväčšou atrakciou bola jazda na minitraktore pod vedením majstra A. Víglaského. Poslednou zastávkou bola klubovňa, v ktorej si žiaci mohli zahrať spoločenské hry spolu s Ing. Ivaničovou.  Dvere našej školy boli otvorené pre všetkých a svojou návštevou nás poctili aj starostovia okolitých obcí a  novozvolený primátor mesta Nová Baňa Mgr., MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.

                 Do všetkých tvorivých aktivít boli zapojení naši žiaci, a za ich aktivitu a tvorivosť im patrí veľká vďaka.

     Veríme, že sa naši návštevníci u nás cítili príjemne a dúfame, že sa s mnohými opäť uvidíme.

                                                                                    Mgr. Miroslava Plechlová

   • Vianočné trhy v Banskej Bystrici
    • Vianočné trhy v Banskej Bystrici

    • 20. 12. 2018
    • Vianočné trhy v Banskej Bystrici

     Bol pekný zimný deň, keď sa žiaci 1.N a 2.N v sprievode Ing. Ivaničovej vybrali na vianočné trhy do nášho krajského mesta Banskej Bystrice. V rámci predmetov Cestovný ruch a Podnikanie sme si reálne pozreli nádherné banskobystrické vianočné trhy. Pri stánkoch s občerstvením sme museli ekonomicky rozmýšľať, či si kúpime niečo na jedenie alebo zahriatie (čaj).

     Boli sme veľmi prekvapení, ako krásne je vyzdobené mesto a pod nádychom tejto vianočnej atmosféry sme si zaspievali pri vianočnom stromčeku koledy. Zastavili sme sa aj v Európe- nákupnom centre, ktoré bolo už v tomto čase preplnené nakupujúcimi ľuďmi.

     Z tejto exkurzie sme si odniesli veľa skúseností a poznatkov, ktoré využijeme. Tešíme sa na ďalšie.

     Ing. Ivaničová, učiteľka odborných predmetov

   • Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!
    • Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!

    • 20. 12. 2018
    • Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!                     

     Rozbehni sa academy! spúšťa v roku 2019 inkubačný program Rozbiehátor:

     • zapojiť sa môže každý žiak strednej školy z celého Slovenska
     • prihlášku do jarného kola je potrebné poslať do 20.februára 2019, letné kolo do 24.apríla
     • žiaci môžu získať 100€ pre nápad + 25 hodín vzdelávačiek o biznise, financiách, manažmente a marketingu
     • tí najlepší investíciu a mentoring / stáž v úspešných startupoch

     Podrobnejšie informácie nájdete na academy.rozbehnisa.sk/rozbehni-napad

     Tak neváhajte, zapojte sa!

                                                            Ing. Erika Struhárová, ambasádor  projektu

   • Social Innovation Relay
    • Social Innovation Relay

    • 18. 12. 2018
    • Social Innovation Relay

     Naša škola sa zapojila do projektu Social Innovation Relay, cieľom ktorého je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania a podnietiť ich k tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne potreby.

     Projekt študentom ponúka:

     • Webinár na tému Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti (ktorý sme už úspešne absolvovali)
     • Súťaž v tvorbe sociálneho podnikateľského nápadu

     Súťaž je určená študentom stredných škôl na Slovensku. Študenti si vytvoria tímy (2 až 4 členné), zaregistrujú sa a absolvujú kvíz o sociálnom podnikaní. Po úspešnom absolvovaní získavajú certifikát.

     K dnešnému dňu získali certifikát títo študenti:

     Lea Tokolyová – II. A

     Lucia Blizňáková – II. A

     Viktória Senešiová – II. A

     Annamária Kosejová – II. A

     Erik Tomčáni – II. A

     Michaela Hollá – II. A

     Daniela Ridajová – II. A

     Lenka Bartošová – II. A

     Kristína Mištíková – III. A

     Simona Brodzianska – III. A

     Veronika Tencerová – III. A

     Anežka Šipikalová – III. A

     Adam Švec – I. N

     Bianka Ciglanová – I. N

     Henrieta Kocáková – I. N

     Michal Šimkovič – I. N

     Karin Gažiová – I. N

     Martin Korbeľ – II. N

     Martin Forgáč – II. N

     Stanislava Gregorová – II.

     Ďalej nasleduje prvotný podnikateľský nápad z oblasti sociálneho podnikania, ktorý študenti  nahrajú na platformu SIR v termíne do 4. apríla 2019.  10 najlepších tímov postúpi do národného finále, ktoré sa bude konať 15. mája 2019 v Bratislave. Vybraný tím bude reprezentovať Slovensko v globálnom online finále, ktoré sa uskutoční 27.júna 2019. Študentom prajeme veľa dobrých podnikateľských nápadov, ktoré riešia sociálne problémy v spoločnosti.

                                                                    Ing. Erika Struhárová, koordinátor pre podnikateľské zručnosti

  • Partneri

   • Mesto Nová Baňa
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl