• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
   • Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka
    • Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka

    • 21. 12. 2018
    • Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka

     V mesiaci december sme si spestrili hodiny nemeckého jazyka projektovým vyučovaním. Žiaci 2.A a 3.A si vyskúšali prácu v skupinách na projektoch s tematickým zameraním Vianoce. Žiaci 2.A si vytvorili „Wunschbaum“ alebo „Strom prianí“, kde si každý študent našiel svoje miesto a napísal svoje želanie.

     Žiačky 3.A zas prepojili cudzí jazyk s cestovným ruchom a pripravili projekt „First minute Urlaub“. Vybrali zaujímavé hotely, so zaujímavými, ale cenovo  prijateľnými ponukami. Ak ešte nemáte zabezpečenú dovolenku na leto, radi Vám s tým pomôžu.

     Študenti si projektovým vyučovaním prehlbujú a rozširujú  poznanie a slovnú zásobu,  rozvíjajú tvorivé myslenie a uvedomujú si zmysel poznávania, učia sa pracovať skupinovo.  Nám sa to podarilo, a preto  spoločne sa tešíme na ďalšie projekty.

                                                                                                         Mgr. Miroslava Plechlová

   • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 20. 12. 2018
    • Deň otvorených dverí

     Dňa 13. a 14. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Pre žiakov deviatych ročníkov, ich  učiteľov a výchovných poradcov z okolitých škôl sme pripravili bohatý program. Novinkou bola možnosť zúčastniť sa tvorivých dielničiek, workshopov  v odborných učebniach a zapojiť sa do aktivít na pracoviskách odborného výcviku.

                 Vo vstupných priestoroch školy žiaci získali  informačné bulletiny a výchovná poradkyňa  RNDr. Kostelanská  informovala žiakov o možnostiach štúdia na našej škole. Naše tretiačky sprevádzali deviatakov priestormi školy a odborných učební, v ktorých  sa žiaci  podrobne oboznámili so študijným odborom obchod a podnikanie, s učebnými  odbormi  kuchár, mechanik opravár  a získali  informácie  o možnostiach  nadstavbového štúdia.

                 Počas Dňa otvorených dverí sa otvorili naozaj všetky učebne a priestory školy.   Vyučujúce anglického, nemeckého a slovenského jazyka PaedDr. Gáborová, Mgr. Falátová a Mgr. Plechlová pripravili pre žiakov projekt Multikultúrne Vianoce a tvorivé dielne, kde si žiaci mohli vyrobiť vianočné svietniky, zapojiť sa do práce na projekte, či získať nové vedomosti o Vianociach v iných krajinách. Vyučujúce odborných predmetov Ing. Lenčová a Ing. Struhárová pripravili ukážky práce s interaktívnymi perami a modernými učebnicami, žiaci si vyskúšali prácu na počítači v ATF programe a vyskúšali svoje vedomosti  s cestovnými kvízmi. V našej cvičnej firme si deviataci  vytvorili pohľadnice v projekte Vianočná pošta a zdobili si perníky, ktoré si mohli odniesť domov.

                  Ďalšou  zastávkou bola návšteva jedálne školy a pracoviska odborného výcviku , kde žiaci pod vedením Bc. Kvaššayovej, Ing. Garajovej  a  Ing. Barancovej vyhotovili  vkusné ukážky slávnostného stolovania, skúsili si skladanie obrúskov  a pochutnali si na palacinkách a vianočných oplátkach, na príprave ktorých sa sami podieľali.  Žiaci navštívili aj kováčsku dielňu, v ktorej sa mohli zapojiť do prípravy kovania, prezreli si pracovisko odborného výcviku a autodielňu. Najväčšou atrakciou bola jazda na minitraktore pod vedením majstra A. Víglaského. Poslednou zastávkou bola klubovňa, v ktorej si žiaci mohli zahrať spoločenské hry spolu s Ing. Ivaničovou.  Dvere našej školy boli otvorené pre všetkých a svojou návštevou nás poctili aj starostovia okolitých obcí a  novozvolený primátor mesta Nová Baňa Mgr., MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.

                 Do všetkých tvorivých aktivít boli zapojení naši žiaci, a za ich aktivitu a tvorivosť im patrí veľká vďaka.

     Veríme, že sa naši návštevníci u nás cítili príjemne a dúfame, že sa s mnohými opäť uvidíme.

                                                                                    Mgr. Miroslava Plechlová

   • Vianočné trhy v Banskej Bystrici
    • Vianočné trhy v Banskej Bystrici

    • 20. 12. 2018
    • Vianočné trhy v Banskej Bystrici

     Bol pekný zimný deň, keď sa žiaci 1.N a 2.N v sprievode Ing. Ivaničovej vybrali na vianočné trhy do nášho krajského mesta Banskej Bystrice. V rámci predmetov Cestovný ruch a Podnikanie sme si reálne pozreli nádherné banskobystrické vianočné trhy. Pri stánkoch s občerstvením sme museli ekonomicky rozmýšľať, či si kúpime niečo na jedenie alebo zahriatie (čaj).

     Boli sme veľmi prekvapení, ako krásne je vyzdobené mesto a pod nádychom tejto vianočnej atmosféry sme si zaspievali pri vianočnom stromčeku koledy. Zastavili sme sa aj v Európe- nákupnom centre, ktoré bolo už v tomto čase preplnené nakupujúcimi ľuďmi.

     Z tejto exkurzie sme si odniesli veľa skúseností a poznatkov, ktoré využijeme. Tešíme sa na ďalšie.

     Ing. Ivaničová, učiteľka odborných predmetov

   • Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!
    • Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!

    • 20. 12. 2018
    • Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!                     

     Rozbehni sa academy! spúšťa v roku 2019 inkubačný program Rozbiehátor:

     • zapojiť sa môže každý žiak strednej školy z celého Slovenska
     • prihlášku do jarného kola je potrebné poslať do 20.februára 2019, letné kolo do 24.apríla
     • žiaci môžu získať 100€ pre nápad + 25 hodín vzdelávačiek o biznise, financiách, manažmente a marketingu
     • tí najlepší investíciu a mentoring / stáž v úspešných startupoch

     Podrobnejšie informácie nájdete na academy.rozbehnisa.sk/rozbehni-napad

     Tak neváhajte, zapojte sa!

                                                            Ing. Erika Struhárová, ambasádor  projektu

   • Social Innovation Relay
    • Social Innovation Relay

    • 18. 12. 2018
    • Social Innovation Relay

     Naša škola sa zapojila do projektu Social Innovation Relay, cieľom ktorého je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania a podnietiť ich k tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne potreby.

     Projekt študentom ponúka:

     • Webinár na tému Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti (ktorý sme už úspešne absolvovali)
     • Súťaž v tvorbe sociálneho podnikateľského nápadu

     Súťaž je určená študentom stredných škôl na Slovensku. Študenti si vytvoria tímy (2 až 4 členné), zaregistrujú sa a absolvujú kvíz o sociálnom podnikaní. Po úspešnom absolvovaní získavajú certifikát.

     K dnešnému dňu získali certifikát títo študenti:

     Lea Tokolyová – II. A

     Lucia Blizňáková – II. A

     Viktória Senešiová – II. A

     Annamária Kosejová – II. A

     Erik Tomčáni – II. A

     Michaela Hollá – II. A

     Daniela Ridajová – II. A

     Lenka Bartošová – II. A

     Kristína Mištíková – III. A

     Simona Brodzianska – III. A

     Veronika Tencerová – III. A

     Anežka Šipikalová – III. A

     Adam Švec – I. N

     Bianka Ciglanová – I. N

     Henrieta Kocáková – I. N

     Michal Šimkovič – I. N

     Karin Gažiová – I. N

     Martin Korbeľ – II. N

     Martin Forgáč – II. N

     Stanislava Gregorová – II.

     Ďalej nasleduje prvotný podnikateľský nápad z oblasti sociálneho podnikania, ktorý študenti  nahrajú na platformu SIR v termíne do 4. apríla 2019.  10 najlepších tímov postúpi do národného finále, ktoré sa bude konať 15. mája 2019 v Bratislave. Vybraný tím bude reprezentovať Slovensko v globálnom online finále, ktoré sa uskutoční 27.júna 2019. Študentom prajeme veľa dobrých podnikateľských nápadov, ktoré riešia sociálne problémy v spoločnosti.

                                                                    Ing. Erika Struhárová, koordinátor pre podnikateľské zručnosti

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa