• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • SOŠ obchodu a služieb pomáha ...

    • 10. 11. 2020
    • Naša škola sa okrem výchovno-vzdelávacej činnosti venuje aj tej charitatívnej.  Už niekoľko rokov sa zapájame do Zbierky vrchnákov z plastových fliaš,  a aj touto formou sa snažíme pomôcť ľuďom v zložitých životných situáciách.  Pre niekoho sú vrchnáky z plastových fliaš len nepotrebným odpadom, ktorého sa zbavujú hneď, ako dopijú posledný dúšok nápoja. No aj takáto maličkosť, ako je vrchnák z plastovej fľaše, môže pomôcť dobrej veci.

       Ing. Erika Struhárová, koordinátor Žiackej školskej rady

    • Ekonomická olympiáda štartuje

    • 10. 11. 2020
    • Naša škola je súčasťou Ekonomickej olympiády od úplného začiatku, teda už štvrtý rok.

     Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.  Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

     Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity,  Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.

     Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl. Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do celoslovenského kola. Minulý rok sa po prvýkrát  realizovalo aj medzinárodné finále Ekonomickej olympiády.

     Ekonomickej olympiády sa môže zúčastniť každý študent strednej školy a otestovať si tak úroveň svojich vedomostí. Tak neváhajte a zapojte sa!

                                                           Ing. Erika Struhárová, koordinátor Ekonomickej olympiády

    • Oznam

    • 13. 10. 2020
    • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa Vám oznamuje, že na základe Usmernenia Úradu banskobystrického samosprávneho kraja sú od 12.10.2020 priestory telocvične UZATVORENÉ.

                                                                                        Ing. Jozef Koperdák v.r.

                                                                                              riaditeľ školy

    • Oznam

    • 11. 10. 2020
    • Na základe opatrenia MŠVVaŠ prechádza naša škola od pondelka 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie. Všetky pokyny k ďalšiemu vzdelávaniu zverejníme 12.10. 2020.

     Ďakujeme za spoluprácu!

     Ing. Jozef Koperdák, riaditeľ školy

    • Záložka do knihy spája slovenské školy

    • 8. 10. 2020
    • IX. ročník celoslovenského projektu

     Záložka do knihy spája slovenské školy

      

        SOŠ obchodu a služieb sa  deviatykrát  zapojila do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 40 žiakov školy  z  učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

         Záložky žiaci vyrábali na hodinách slovenského jazyka v rúškach, keďže tento rok vyučovanie poznačila pandémia Covid -19.  Téma 9. ročníka celoslovenského projektu bola „Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku).“

        Vyrobené záložky pošleme svojej partnerskej škole , ktorou je  SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi, do balíka  pribalíme aj propagačné materiály školy a nášho mesta.  Veríme, že  v budúcnosti môžeme  našu spoluprácu podporiť aj v iných projektoch.

             

                                                                                  PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                                             koordinátorka čitateľskej gramotnosti

    • Získanie titulu Škola priateľská k deťom

    • 1. 10. 2020
    • Naša škola sa v uplynulom školskom roku zapojila do projektu UNICEF – Škola priateľská k deťom.  Pre získanie tohto titulu boli stanovené kritériá, ktoré bolo potrebné splniť. V dôsledku pandémie COVID-19 bolo nutné kritériá upraviť.  Jedným z kritérií bolo vyplnenie dotazníka, v ktorom sme informovali o realizácii aktivít, ako aj o vzdelávaní  žiakov počas pandémie COVID-19.  Aj napriek sťaženým podmienkam sa nám tento titul podarilo získať. SOŠ obchodu a služieb sa teda môže pýšiť titulom ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

     Cieľom tohto projektu je vzdelávať našich žiakov a učiť ich pomáhať, aby nám vyrastala generácia ohľaduplná k svojmu okoliu.

                                              Ing. Erika Struhárová,  koordinátorka Žiackej školskej rady

      

    • Biela pastelka

    • 1. 10. 2020
    • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá pomáha zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom tejto zbierky je občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia, príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Výnos Bielej pastelky je použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Piatok, 18. september 2020 bol tento rok hlavným dňom tejto zbierky a naša škola sa do nej už tradične zapojila. Dievčatá z IV. A triedy, Viktória Senešiová a Michaela Hollá vyrazili v bielych tričkách do ulíc Novej Bane a vďaka podpore žiakov a učiteľov SOŠ obchodu a služieb, ako aj obyvateľov mesta, sa im to podarilo vyzbierať krásnu sumu, ktorá pôjde na ten správny cieľ a pomôže tým, ktorí to potrebujú.

                                                                                            Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

    • 26.September - Európsky deň jazykov

    • 23. 9. 2020
    • 26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

     Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy.

     V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov

     • Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky.
     • Slovenský jazyk patrí do skupiny západoslovanských jazykov, obsahuje však niektoré prvky juhoslovanských jazykov.
     • Slovenčina ako kodifikovaný jazyk neexistovala až do konca 18. storočia, keď sa rímskokatolícky kňaz Anton Bernolák rozhodol vytvoriť slovenský literárny jazyk. Svoju tvorbu založil na západoslovenskom dialekte a vytvoril fonetický pravopis (taký, ktorý je napísaný tak, ako je vyslovovaný). Bernolák publikoval svoj koncept kodifikovaného jazyka vo svojom „Grammatica Slavica“ v roku 1790.
     •  Kodifikácia sa ďalej rozvíjala v roku 1843, keď sa dosiahla dohoda o kodifikácii slovenského jazyka. Na jeho čele stál Ľudovít Štúr, ktorý si ako základ zvolil centrálny dialekt a veril, že je to najčistejšia forma.​​​​​​​

     Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

     V období 23.02.2020 do 07.03.2020 vyučujúca cudzích jazykov SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani Mgr. Mária Falatová sa zúčastnila štruktúrovaných kurzov CLIL in Dublin a Intensive English and CLIL v rámci programu Erasmus+, KA1 - Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní. Bohatý bol aj kultúrny a sociálny program, počas ktorého účastníci mali možnosť spoznať históriu, kultúru a tradície hosťujúcej krajiny, Írskej republiky a taktiež predstaviť svoju vysielajúcu organizáciu a krajinu.

     Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť  kultúrne rozdiely rôznych krajín.

                                                                  Mgr. Mária Falatová, vyučujúca CJ

     Presentation_Dublin.pdf

    • Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni

    • 27. 8. 2020
    • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa

      

     POKYNY  

     k stravovaniu v školskej jedálni (ŠJ)

      

      

     Zápisný lístok na stravovanie  v ŠJ SOŠ  obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa pre žiakov SOŠ a GFŠ  nájdete na stránke SOŠ v  sekcii pre žiakov a rodičov-  stravovanie. Žiaci I. ročníkov , ktorí majú záujem o stravovanie si môžu stiahnuť   zápisný lístok na stravovanie , po vyplnení doniesť vedúcej ŠJ. Vedúca ŠJ vystaví šek na stravovanie. Stravníci, ktorí mali stravu predplatenú z 03/2020 budú platiť nižšiu sumu.

     Číslo účtu školskej jedálne:     SK63 8180 0000 0070 0039 4275

      

     POKYNY

     pre  opatrenia v súvislosti s ochorením COVID- 19 pre stravovanie

     v ŠJ SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

      

     Pri vstupe do priestorov budovy ŠJ je potrebné dodržiavať:

     - DEZINFEKCIU RÚK

     -  používať rúško

     -  pri kašlaní a kýchaní  zakryť ústa a nos jednorazovou    vreckovkou

     -  dodržiavať odstupy

      

     Objednávanie  obedov:

     Vzhľadom na predpisy a opatrenia k pandémii je objednávanie obedov  cez internet alebo telefonicky na telef.č. 045/ 6856 903 príp. na odkazovači deň vopred do 13, 00 hodiny.

     Výdaj obedov v ŠJ je časovo oddelený , záväzný  a s pedagogickým dozorom:

     od 11,00 do 11,50 hod.  žiaci SOŠ odborného výcviku+ zamestnanci

     od 11.55 do 12.20 hod  žiaci  SOŠ teoretické vyučovanie

     od 12,00 do 12,30 hod. cudzí stravníci

     od 12,40 do  14,00 hod.  žiaci GFŠ + zamestnanci

      

     Obedy pripravené v ŠJ je nutné skonzumovať v ŠJ !!

     / stravu nevydáme do vlastných prinesených nádob/

     Stravník si obed (hlavné jedlo + polievka) prevezme pri okienku prekrytom plexisklom na tácke s príborom a nápojom.

     Tieto nariadenia pre ŠJ sú prepracované na základe pokynov Hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa par.24 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (SOPZŠČ/4317/98672/2020).

     Pokyn vypracovala: Jarmila Hoghová, vedúca ŠJ

     Dátum 25.08.2020

      

                                                                                                      Ing. Jozef Koperdák

                                                                                                            riaditeľ školy

    • Pokyny pri nástupe do školy.

    • 25. 8. 2020
    • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

     Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka.

     RODIČIA A INÉ OSOBY MAJÚ ZAKAZ VSTUPU DO BUDOVY!!!

     Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_nove.docx

     Zdravotny_dotaznik_pre_ziaka_nove.docx
    • Začiatok školského roka

    • 25. 8. 2020
    • Milí žiaci,

     nový školský rok 2020/2021 sa v našej SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani začína dňa 2. septembra 2020 o 8,30 hod. v jednotlivých triedach školy pod vedením pedagogických zamestnancov. Žiaci prvých ročníkov prídu na sekretariát školy, kde si ich prevezmú triedni učitelia.

     Tešíme sa na Vás.

    • Štvrtá časť projektu e Twinning 2019/2020

    • 25. 8. 2020
    • Štvrtá časť projektu e Twinning 2019/2020

          Leto sa končí  a spolu s ním sa  skončila  aj štvrtá časť projektu e Twinning s rovnakým názvom LETO.  V medzinárodnom projekte, ktorého cieľom bolo priblížiť tradície svojho mesta počas štyroch ročných období,  pracovali školy zo Slovenska, Rumunska, Španielska a štyri školy z Turecka, pričom naša škola bola zostavovateľom a koordinátorom celého  projektu.  Posledná časť bola žiaľ poznačená opatreniami, ktoré mali spomaliť šírenie vírusu Covid -19, takže mnohé tradičné podujatia a letné festivaly sa v daných krajinách nemohli uskutočniť. Napriek nepriaznivej situácii priniesli letné mesiace niekoľko zaujímavých podujatí.

           Naši študenti pripravili pre svojich partnerov prezentáciu o tradičnom baníckom fakľovom sprievode a Anna bále na Zvoničke. Súčasťou prezentácie sú aj informácie o histórii baníctva v Novej Bani, o náučnom baníckom chodníku a o archeologickom  objave Potterovej strojovne.

           Rumunskí študenti informovali o oslavách Dňa detí, ktorého  cieľom je pripomenúť si, že deti majú svoje práva. Pred dvomi rokmi bol v Rumunsku tento deň uznaný ako štátny sviatok, takže deti môžu celý deň stráviť so svojimi rodičmi.  Zaujímavý sviatok v Rumunsku je sviatok Sanzienele , ktorý sa oslavuje 24. júna. Sanziele sú  podľa starodávnej tradície vlastne dobré víly, ktoré sa za nepriaznivých podmienok môžu meniť na nebezpečné rusalky. V tento deň dievčatá stretávajú svojich vyvolených,  ľudia vijú vence  a umiestňujú  ich na strechy domu, ak veniec zostane na streche a neskĺzne,  znamená to šťastie a  dobrý rok.

         Španielski študenti  priniesli recept koláča sv. Jána, ktorý sa pečie v Španielsku  24. júna. Je to kysnutý sladký koláč ozdobený orieškami a čerešňami  a nechýba ani v jednej domácnosti.

         Tureckí partneri nám  priblížili  festival nábytku v Burse,  koná sa  dvakrát za rok a má medzinárodnú platnosť. Pod jednou strechou sa vystavujú moderné, klasické, avantgardné a rustikálne nábytky.  V Turecku sa v lete organizuje  pre nás netradičný  festival vo wrestlingu. Je  to typický turecký sviatok s bohatou tradíciou a  zúčastňujú sa ho  tisícky wrestlerov po celej krajine. Festival je kombináciou moslimskej kultúry a tureckej tradície. Súčasťou festivalu v Izmire  sú aj bohaté sprievodné podujatia.

        Projekt e Twinning bol časovo náročný a veľmi obsažný, trval celý uplynulý  školský rok.  Priestor TwinSpace sa zaplnil množstvom prezentácií, obrázkov, dokumentov, článkov a videí, s partnermi sme si vymenili aj pekné ručne vyrobené darčeky.  Po uplynutí projektu jednotlivé krajiny spracujú daný materiál vo forme tlačených kníh, e kníh, bulletinov, CD, DVD, ktoré sa budú môcť využívať vo výučbe cudzích jazykov, dejepisu alebo geografie. Výsledky projektu budú poskytnuté aj informačným centrám v jednotlivých mestách.

       Prácu na projekte doposiaľ  ocenili národné agentúry na Slovensku a v Španielsku. SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani a Strednej odbornej škole v Manrese boli udelené Národné certifikáty kvality ( NQL ).

                                                           PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor projektu

    • Oznam

    • 18. 8. 2020
    • Riaditeľstvo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani oznamuje záujemcom o nadstavbové štúdium v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách, že od 17.8. do 31.8.2020 pokračuje prijímacie konanie na uvedený odbor. V prípade záujmu je potrebné poslať prihlášku na nadstavbové štúdium a doložiť kópiu výučného listu na e-mailovú adresu sekretariat@sosnb.sk.

    • Oznam

    • 18. 8. 2020
    • Riaditeľstvo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani oznamuje záujemcom o  štúdium v učebných odboroch 6444 H čašník, servírka , 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia a 2982 F potravinárska výroba,  že od 17.8. do 31.8.2020 pokračuje prijímacie konanie na uvedené odbory. V prípade potreby nás kontaktujte na telef. číslo  : 0905 493 007 alebo e-mail:  sekretariat@sosnb.sk

      

    • Príkaz riaditeľa školy

    • 8. 7. 2020
    • Dobrý deň,

     na základe Pokynov  č.10/2020 a č. 11/2020 Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

     k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením COVID – 19 ,  Vám v prílohe zasielam Príkazný list č. 1

     riaditeľa školy a upozorňujem Vás na jeho dodržiavanie.

     Každý zamestnanec je povinný do 10.7.2020 potvrdiť prijatie a preštudovanie uvedeného príkazu

     na emailovej adrese koperdak56@gmail.com

     V prípade nových pokynov zašlem ďalšie informácie.​​​​​​​

     V Novej Bani  8.7.2020

     Ing.Jozef Koperdák, riaditeľ školy

     Prikazny_list_riaditela_skoly__2020.pdf

    • Oznam

    • 7. 7. 2020
    • Počas školských prázdnin, v čase čerpania dovoleniek  sú stanovené

     úradné hodiny  školy  v pracovných dňoch od 7.00 do 11.00 hod.

     V prípade potreby telef. číslo  : 0905 493 007

                                          e-mail : koperdak56@gmail.com

    • Nadstavbové štúdium

    • 10. 6. 2020
    • Máte výučný list a potrebovali by ste maturitu?  SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani otvára pre školský rok 2020/2021 dvojročné nadstavbové štúdium v odbore Podnikanie v remeslách a službách. Prihlášky je možné podávať do 25.6.2020. NEČAKAJTE, PRÍĎTE MEDZI NÁS.

    • Voľné miesta v prijímacom konaní do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

    • 5. 6. 2020
    • Voľné miesta v prijímacom konaní do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

      

     Kód odboru               Názov odboru                Dĺžka štúdia         Voľné miesta

     2466 H 02                   mechanik opravár

                                        – stroje a zariadenia                  3                            3

     2982 F                        potravinárska výroba                 2                            9

     3686 F                        stavebná výroba                        2                           15

     6444 H                        čašník, servírka                         3                            8

     6445 H                        kuchár                                       3                            4

      Nečakajte, príďte medzi nás.

    • Certifikáty pre úspešných študentov

    • 1. 6. 2020
    • Certifikáty pre úspešných študentov

     Firma KROS, a.s. každoročne udeľuje  za vynikajúce výsledky žiakom certifikáty.  Žiaci štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie počas školského roka pracovali v rámci predmetu Seminár z účtovníctva v účtovných programoch ALFA plus – jednoduché účtovníctvo, OMEGA – podvojné účtovníctvo  a OLYMP – mzdy a personalistika. Tí najlepší, po splnení stanovených podmienok získali certifikáty.  Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ vie program ovládať a pracovať s ním. Je známkou prestíže a zlepšuje pozíciu študentov na trhu práce.  V tomto školskom roku certifikáty za úspešné zvládnutie programov získava:

     Anežka Šipikalová

     Kristína Mištíková

     Simona Brodzianska

     Dievčatám srdečne blahoželám a verím, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti využijú v ďalšom štúdiu na vysokých školách.               

                                                                                            Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

  • Partneri

   • Mesto Nová Baňa
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl