• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Medzinárodný deň účtovníctva

    • 12. 11. 2019
    • Korene účtovníctva siahajú až do starovekého Egypta, je to jedno z najstarších povolaní vôbec. Stranu MD a D ako ich poznáme dnes, nám priniesol v roku 1494 taliansky mních Luca Bartolemes Pacioli. Z krajiny olivového oleja, vína a úzkych uličiek – priamo z Benátok. Pacioli bol považovaný za otca účtovníctva.

     10. november je medzinárodný deň účtovníkov. Dátum bol vybratý práve na počesť talianskeho mnícha Luca Pacioleho a vydania jeho knihy, ktorá je považovaná za bibliu účtovníctva.  Pri tejto príležitosti firma Kros, a.s. vyhlásila súťaž o atraktívne ceny.  Do tejto súťaže sa ako správne účtovníčky zapojili aj študentky štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie. Študentky každý deň od 5-eho do 10-eho novembra riešili kvíz so zadanými úlohami, ktoré boli zverejňované na facebooku. Dievčatám držíme palce pri maturite, na ktorej preukážu svoje zručnosti a schopnosti v oblasti účtovníctva.

     Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Návšteva divadla J.G Tajovského vo Zvolene

    • 12. 11. 2019
    • V roku 2019 si pripomíname 145. výročie narodenia J.G. Tajovského. Pri tejto príležitosti žiaci II.C a I.N  SOŠ obchodu a služieb navštívili dňa 8.11.2019  divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene, kde si pozreli divadelné predstavenie „ Do konca“.

     Divadelné predstavenie priblížilo žiakom prierez života a diela spisovateľa, ktorý prispel k rozvoju divadelného umenia v období realizmu. Pred našimi očami ožili známe postavy nielen z divadelných hier, ale aj z poviedkovej tvorby. Názov Do konca symbolizuje Tajovského pracovitosť, usilovnosť a životné hodnoty, ktorým bol verný až do konca svojho života.

                                                PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • „Vianočná pošta“ – Spravme Vianoce neznámym starkým aj tento rok!

    • 5. 11. 2019
    • „Vianočná pošta“ – Spravme Vianoce neznámym starkým aj tento rok!

     Súčasťou projektu „Vianočná pošta“ sme od jeho úplného začiatku, teda už tretí rok.  Stali sme sa tak súčasťou malého zázraku, v ktorom sa spojilo množstvo dobrovoľníkov so seniormi v domovoch dôchodcov. V roku 2018 sa Vianočná pošta dostala medzi finalistov Detského činu roka. Podstatou tohto projektu je, že tradícia, kedy si ľudia navzájom zvykli  priať príjemné sviatky rukou písanými pohľadnicami sa postupne stala niečím výnimočným. Namiesto pohľadníc si radšej vymieňame SMS správy, prípadne zašleme obrázok v podobe priania na sociálnej sieti. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy, či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar - rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. Vianočná pošta je jedným z ich tradičných symbolov Vianoc, ktorý dnes už akosi vyšiel z módy.  Pridajte sa aj vy k tohtoročným dobrovoľníkom a potešte seniorov v domovoch dôchodcov. Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku.  

      

     Za opätovné zapojenie sa do projektu „Vianočná pošta“, škola získala ďakovný certifikát pisateľa Vianočnej pošty.

      

                                                      Ing. Erika Struhárová, koordinátorka žiackej školskej rady

    • Medzinárodný deň kávy, Svetový deň jablka

    • 5. 11. 2019
    • Pri príležitosti Medzinárodného dňa kávy a Svetového dňa jablka Žiacka školská rada v spolupráci s predmetovou komisiou obchod a podnikanie pripravila pre študentov ako aj pre pedagógov zaujímavé podujatie. Začali sme prezentáciou o káve, ďalej nasledoval kvíz o káve, v ktorom si žiaci mali možnosť preveriť  svoje vedomosti. Pokračovali sme pútavým videom, v ktorom sme sledovali prácu baristov a prezentáciou o jablku, kde sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o tomto ovocí a o jeho význame v ľudskej výžive. V priestoroch školského bufetu sa konala ochutnávka kávy a jablkových koláčikov, ktoré pripravili  naši žiaci. Týmto  sa im chcem poďakovať za ochotu a spoluprácu pri organizovaní  podujatia.

     Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová

    • ÚSPECH V PROJEKTE E TWINNING

    • 4. 11. 2019
    • V školskom roku 2018/2019 sa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani zapojila do  projektu

      e Twinning pod názvom TIME MACHINE.  e Twinning je projekt zameraný na podporu moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. E je skratka pre elektronický a Twinning  znamená partnerstvo alebo družba.

       V projekte pracovali žiaci II. A triedy študijného  odboru Obchod a podnikanie pod vedením PaedDr. Slavomíry Gáborovej spoločne so školami z Portugalska, Španielska a Chorvátska.  Pracovným jazykom bola angličtina  a priestorom pre spoluprácu bol TwinSpace, kde sme zverejňovali svoje prezentácie, fotografie, videá a články na aktuálnu tému. Našou úlohou bolo spracovať históriu slovenského jazyka, internetu, slovenského tanca, príbeh lásky, ktorý je známy z histórie a priblížiť zaujímavú historickú pamiatku. Po splnení všetkých úloh nám boli udelené dve ceny.

      Slovenský Certifikát Kvality – QL za realizáciu projektu nám udelila NSS -  Národná podporná služba Slovensko so sídlom v Žilinskej  univerzite v  Žiline dňa 2.9.2019.  Jeho získanie znamená, že projekt dosiahol určitú národnú úroveň a môže byť nominovaný na udelenie európskeho certifikátu.

     Európsky certifikát kvality – EQL nám udelila CSS – Central Support Service - Centrálna podporná služba v Bruseli  dňa 30.10.2019. CSS je súčasťou európskej siete škôl European Schoolnet ( EUN ). Získanie európskeho certifikátu znamená, že projekt dosiahol európsku úroveň a certifikát kvality sa udelil učiteľovi, ktorý projekt viedol, ako aj škole. Zoznam škôl je prístupný na adrese:

     https://www.etwinning.net/en/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-european-.htm

     Z úspechu sa veľmi tešíme a v projekte e Twinning  pokračujeme aj v tomto školskom roku!

                                                PaedDr. Slavomíra Gáborová, SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • 28. 10. 2019
    • Medzinárodný deň školských knižníc

     Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila v školskom roku 2019/2020  15. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2019.   Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Medzinárodný deň školských knižníc  sa  koná každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.

     SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  pripravila pre svojich žiakov burzu kníh a  čítanie z poviedok J.G.Tajovského. Na základe poznatkov o jeho živote a diele žiaci vytvorili projekt pod názvom " Tajní boháči". Tajní boháči boli podľa Tajovského obyčajní jednoduchí ľudia, ktorí boli bohatí svojou skromnosťou, pracovitosťou a pokorou.  Výťažok z burzy bude poukázaný na charitatívny projekt Adopcia srdca.

                                                  PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa