• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Prvá lastovička v duálnom vzdelávaní.

    • 15. 6. 2022
    •  

     Pre SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa 3. jún 2022 stal pamätným dňom. Podpísaním zmluvy  začíname novú etapu, etapu duálneho vzdelávania. Našim prvým zamestnávateľským partnerom sa stala firma AGROJÁN s.r.o., prevádzka Tekovská Kúria.  Od budúceho školského roka žiaci učebných odborov kuchár a čašník, servírka, tak budú môcť získať praktické zručnosti priamo u zamestnávateľa na odbornom vyučovaní.

     Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

     Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa na základe učebnej zmluvy medzi zamestnávateľom a žiakom resp. zákonným zástupcom  a zamestnávateľom a školou. Zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Súčasťou  zmluvy sú aj podmienky hmotného a finančného zabezpečenia, pretože žiaci  dostávajú finančný príspevok vo forme podnikového štipendia a  odmeny za produktívnu prácu.

     Veríme, že táto spolupráca sa v budúcnosti rozvinie aj pre študijný odbor škola podnikania a naši študenti tak získajú kvalitné vzdelanie a zručnosti priamo v prevádzke pre úspešnú profesijnú kariéru.

     Firme AGROJÁN s.r.o. prevádzke Tekovská Kúria v zastúpení p. Radovana Gondu ďakujeme za dôveru a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

     Ing. Katarína Garajová

      

      

    • Zručnosti našich prvákov

    • 9. 6. 2022
    • Prváci  učebných odborov kuchár a čašník, servírka  majú skoro za sebou prvý ročník na strednej škole a tak prostredníctvom triednych kôl súťaží predviedli svoje nadobudnuté vedomosti a najmä zručnosti vo svojich zameraniach.

     ,,Príprava slávnostnej tabule pre dve osoby" - na ľubovoľnú príležitosť. To bola téma súťaže  učebného odboru čašník. Žiačky zapojili nápaditosť, kreativitu a výsledkom boli krásne prestreté stoly, za ktorými by chcel slávnostne stolovať hádam každý z nás. Pri hodnotení zavážili len maličkosti a výsledky sú takéto:

     1. miesto - Valentínska večera so zásnubami - Eva Mikulášková

     2.miesto Slávnostný obed ku Dňu matiek - Rebeca Tencerová

     3. miesto Výročie sobáša - Erika Repiská

     ,,Príprava jednoduchého sladkého nepečeného dezertu“- to bola téma pre  prvákov učebného odboru kuchár. Na ich prípravu mali obmedzený čas, pretože na odbornom výcviku sa podieľajú hlavne na chode školskej kuchyne  pri príprave obedov. Ich výrobky boli nielen pekné, ale aj nebezpečne chutné s množstvom ovocia, čo zvýšilo ich biologickú hodnotu.

     Po zhodnotení všetkých kritérií  na najlepšie umiestnili:

     1.miesto – Oreo pohár – Monika Valkovičová

     2. miesto – jahodový cheescake – Anna Kristína Novosadová

     3. miesto  - Čokoládový puding s ovocím – Terézia Tomášová

     Aj prostredníctvom takýchto malých súťaží, vidíme, že naša práca má zmysel a žiaci majú záľubu v tom čo študujú a neustále sa posúvajú vpred vo svojom profesijnom živote.

     Ing. Katarína Garajová

    • Ľahkoatletický míting

    • 9. 6. 2022
    •  

     Dňa 7. júna 2022 mesto Nová Baňa, novobanské školy a Centrum voľného času usporiadali pre deti 9. ročník Ľahkoatletického mítingu.

     Míting sa uskutočnil v areáli ihriska ZŠ Jána Zemana, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy pod vedením Ing. Moniky Šályovej .

     V kategórii dorastenci uspeli:

     1.miesto Peter Benčat - vrh guľou

     1. miesto Terézia Tomášová -beh na 60m

     3.miesto Viktória Michalová - vrh guľou

     Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy

      

    • Maturitné skúšky

    • 9. 6. 2022
    • Študenti nadstavbového štúdia študijného odboru Podnikanie v remeslách a službách, už majú maturitné vysvedčenie v rukách.  Popasovali sa s externou časťou a písomnou formou internej časti MS zo slovenského jazyka a anglického jazyka . Potom ich čakala praktická časť odbornej zložky MS a nakoniec  ústna maturitná skúška. Môžeme skonštatovať, že ju zvládli a obhájili si svoje znalosti, ktoré získali počas štúdia na našej škole.

     Všetkým úspešným maturantom prajeme do novej etapy ich života všetko len to najlepšie, veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote, aby vedeli získané poznatky zúročiť v praxi.

                       Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

    • 2. kolo prijímacieho konania

    • 31. 5. 2022
    • Riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Osvety 17, 96801 Nová Baňa oznamuje, že prihlášky do I. ročníka v školskom roku 2022/2023  

     v 2. kole prijímacieho konania je možné podať do 16. júna 2022

     písomnou alebo elektronickou formou.

     Kritériá sú rovnaké ako v 1. kole a po ich splnení budú žiaci prijatí bez  prijímacích skúšok.

     Voľné miesta v 3 – ročných učebných odboroch:

     • 6445 H kuchár
     • 6444 H čašník, servírka
     • 2466 H 02 mechanik opravár stroje a zariadenia

     Voľné miesta v 2 – ročných učebných odboroch:

     • 2982 F potravinárska výroba

     Prihlášky do 2- ročného študijného nadstavbového štúdia   6403 L podnikanie v remeslách a službách je možné posielať do 30.6.2022.

     Viac informácií : www.sosnb.sk v sekcii pre: Pre záujemcov o štúdium

      

      

    • Exkurzia na Fourfeste v Rimavskej Sobote

    • 12. 5. 2022
    •  Dňa 10.5.2022  sa opäť po dvoch rokoch konal festival odborných zručností FourFest  v Rimavskej Sobote. Bol to v poradí 13. ročník festivalu škôl krajín V4. Hlavnými myšlienkami festivalu boli konfrontácia zručností, výmena skúseností a nadväzovanie priateľstiev škôl, ktoré patria do Vyšehradskej štvorky – Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko.

     FourFest mal  tradičný formát, kde sa súťažilo  v kategóriách kuchár, čašník, barman, barista, someliér, kaderník, kozmetik a obchodný pracovník. Celá súťaž sa niesla v téme :

     Jar – obdobie farieb, vôní a chutí

     Tohto festivalu sa zúčastnili majstri odborného výcviku a žiačky prvého ročníka odboru kuchár a odboru čašník – servírka , aby sa v budúcom ročníku aj naša škola mohla zapojiť do jednotlivých súťaží.

     Fourfest prebiehal v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote a v Hoteli „ Zlatý býk“

     Žiačkam sa veľmi páčilo, sledovali jednotlivé súťaže, hlavne kuchársku súťaž, kde povinnou surovinou bol vyfiletovaný pstruh. Tu mali možnosť vidieť na koľko spôsobov sa dá pstruh pripraviť.

     Čašníčky zaujala hlavne barmanská súťaž, v ktorej mali súťažiaci pripraviť : Bartender´s choice drink - ľubovoľný druh nápoja /short drink - before dinner, after dinner, long drink/, kde povinnou surovinou bola Vodka Nicolas, extra jemná.

     Tiež sme si prezreli súťaž vo vytvorení slávnostnej tabule k danej  téme. Táto súťažná úloha bola pre dvojčlenné družstvá, kde súťažiaci pripravili  slávnostnú tabuľu.  

     Súčasťou Fourfestu bola aj súťaž kaderníčok a vizážistiek a pre obchodníkov bola vytvorená súťaž , kde mali zabaliť darček a fľašu k danej téme.

     V neďalekom Hoteli Zlatý býk sa zasa konali súťaže pre baristov a someliérov. Baristi mali v priebehu 10 minút pripraviť a predložiť dvom chuťovým komisárom 2 espressá, 2 cappuccina, 2 rovnaké voľné nápoje podľa vlastného výberu. Nápoje mohli byť alkoholické, alebo nealkoholické. Povinou ingredienciou bolo  espresso.

     Súťaž someliérov pebiehala v troch častiach. Prvá časť pozostávala z odborného písomného testu, kde otázky sa týkali oblastí: vinohradníctva a vinárstva Slovenskej republiky, kategorizácie vína, profesie someliera, servisu vína, vínnej etikety, vínneho lístku, senzorického hodnotenia vína. Ďalšou časťou súťaže bola dekantácia červeného vína a poslednou časťou bol servis šumivého vína.

     Pre našich žiakov bola táto exkurzia inšpiratívna, zaujímavá. Dúfame, že budúci ročník Fourfestu už navštívime ako súťažiaci.

     Bc.Kvaššayová

    • Slávnostné ocenenie

    • 11. 4. 2022
    • „Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“        J. A. Komenský

     Banskobystrický samosprávny kraj v zastúpení predsedu Jána Luntera dňa 7.4.2022 ocenil pedagogických zamestnancov v svojej pôsobnosti pri príležitosti Dňa učiteľov.

     Plaketu J. A. Komenského za prínos a aktívnu prácu v oblasti výchovy a vzdelávania prevzala naša kolegyňa Ing. Erika Struhárová. Želáme jej do ďalších rokov veľa elánu a mnoho pracovných a osobných úspechov!

    • Program FinQ – inovácia vo finančnom vzdelávaní

    • 11. 4. 2022
    • Program FinQ – inovácia vo finančnom vzdelávaní           

     V dňoch 6.4 – 8.4. 2022 sa vyučujúce našej školy Ing. Struhárová Erika, Ing. Lenčová Mária, Ing. Garajová Katarína zúčastnili na prezenčnej časti vzdelávania učiteľov, riaditeľov a koordinátorov inovačného vzdelávania pre 21. storočie v programe FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne a v programe EUQ Erasmus + Jean Monnet v Hornom Smokovci.

     Prezenčné vzdelávanie bolo zamerané na inováciu vyučovacieho procesu, metodiku programu, prácu s pracovnými listami, o tom ako začleniť program FinQ do vyučovania.

     Keďže úroveň finančnej gramotnosti slovenských žiakov je podľa medzinárodného testovania PISA stále na pomerne nízkej úrovni je tento program pre súčasnú dobu nenahraditeľný.

     Odborníci varujú, že krajiny bez finančnej kultúry stagnujú. Nadácia Slovenskej sporiteľne sa preto rozhodla, že sa tejto téme začne detailne dlhodobo a systematicky venovať, aby sa stav finančnej kultúry u mladých ľudí na Slovensku zlepšil.

     V nadväznosti na zistenia analýzy pripravila Nadácia Slovenskej sporiteľne v spolupráci s odborníkmi jedinečný program finančného vzdelávania pre školy s názvom FinQ. Jeho cieľom je rozvoj kritického myslenia v kontexte financií a celkovej finančnej kultúry u žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. „Ide doposiaľ o jedinečný program nielen v rámci našej bankovej skupiny, ale aj v rámci krajín OECDuviedlaDanica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

     V praxi to bude znamenať, že žiaci sa budú učiť o financiách nielen v matematike a odborných predmetoch, ale  napríklad aj na dejepise, literatúre, či občianskej náuke. Učitelia im budú v rámci aktuálne preberaného učiva zadávať úlohy rôznej náročnosti, ktoré budú zároveň prirodzene rozvíjať ich kritické myslenie vo finančnej oblasti. Súčasťou FinQ je aj vzdelávací portál s metodickými a podpornými nástrojmi na webovej stránke www.finq.sk.

     Veríme, že našich študentov tento nový program zaujme, ale hlavne ide o to, aby sa zvýšila ich finančná gramotnosť a aby získané vedomosti využili v budúcnosti v praktickom živote.

                             Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Marec – mesiac knihy

    • 29. 3. 2022
    • Tretí mesiac v roku sa dlhé roky spája s knihami a čítaním. Marec – mesiac knihy si pamätáme už zo školských lavíc, no podpora záujmu o knihy je dnes rovnako dôležitá, ako v minulosti.

     Dnes čítanie považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás, je tiež veľkou zábavou.  No nebolo tomu vždy tak. V 18. storočí mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba vzdelanci a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa gramotnejší a mohli si knihy dovoliť. Práve v tom období vznikol marec mesiac knihy. Prvý jarný mesiac bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.

     Historicky najstaršou dochovanou knihou na území Slovenska je Bardejovský katechizmus z roku 1581. Napísaný bol v slovakizovanej češtine. Tak ako v celej Európe, aj u nás slúžili prvé knihy na šírenie náboženského myslenia. V priebehu niekoľkých storočí sa stali symbolom vzdelania a kultúry.

     Časom menili svoj tvar aj obsah. Postupne sa stávali dostupnejšími a vďaka národným obroditeľom, akým bol aj Hebreda, stúpal záujem o čítanie medzi širokou verejnosťou. Dnes máme na Slovensku viac než 1 500 vydavateľstiev a zhruba 40 % populácie patrí medzi aktívnych čitateľov.

     Dňa 28. marca skupinka žiakov II.C triedy  SOŠ obchodu a služieb s  Mgr. Falátovou navštívil Mestskú knižnicu v Novej Bani. Vedúca knižnice p. Eva Čaklošová   ochotne venovala nám chvíľku času a porozprávala o knižnom fonde, organizácií práce knižnice a aj on-line katalógu a ako s ním správne pracovať.

     Dúfam, že pri štúdiu budú  žiaci častejšie  využívať aj služby Mestskej knižnice.

                                                      Mgr. Mária Falatová,  vyučujúca jazykov

    • Le bistro Fou – alebo na chvíľku vo Francúsku

    • 23. 3. 2022
    • V jeden pekný marcový deň hodina stolovania a technológie v triede I.C prebiehala trochu inak.

     Vybrali sme sa na návštevu novootvorenej prevádzky v centre mesta s názvom Le bistro Fou. Keďže už názov znie trochu netradične, boli sme zvedaví čo nás tam čaká. Privítal nás majiteľ bistra pán Martin Čakloš. Usadili sme sa v pekne riešenom vnútornom priestore, ktorý bol tak trochu v industriálnom štýle. V letných mesiacoch hosťom slúži aj vonkajšia terasa.

     Pán majiteľ našim študentom porozprával o svojich začiatkoch, ktoré siahajú na jeho strednú školu, ako sa dostal na odbornú stáž do Francúzska, kde pracoval, čo zažil, kde cestoval. Francúzsko ho očarilo tak, že tam zostal pracovať ešte ďalších 10 rokov, na rôznych pozíciách a v krásnych vysokohorských hoteloch.

     Vrátil sa však na Slovensko a začal v našom meste podnikať. Preto aj ten netradičný francúzsky názov. Hovoril o svojich podnikateľských začiatkoch, ktoré neboli ľahké a ešte ich skomplikoval aj COVID 19. Ale dnes prevádzka beží, našla si svojich zákazníkov a mnoho ďalších ju určite ešte objaví. Vo svojom rozprávaní vyzdvihol aj svoj pracovný kolektív, na ktorý sa môže vo všetkom spoľahnúť a aj to je záruka kvalitných služieb. Ponuka je tiež zaujímavá napr. slimáky na bylinkovom masle, mušle, krevety, syrový lopárik, šunkové dienko podávané  na drevených podnosoch, lososové tartaletky, grilované rebierka,  cheesecake rôznych druhov, miešané nápoje a pod. Bistro zabezpečuje aj katering na rôzne rodinné oslavy, denné menu a mnoho ďalších služieb podľa želania zákazníkov.

     Pre našich študentov bola táto beseda inšpiratívna, zaujímavá, dozvedeli sa niečo nové.

     Aj touto cestou sa chceme pánovi majiteľovi poďakovať za čas, ktorý nám venoval, vyrozprával zaujímavý životný príbeh a prajeme mu veľa podnikateľských úspechov a spokojných zákazníkov.

                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

    • Humanitárna pomoc Ukrajine

    • 21. 3. 2022
    • Školský parlament SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa rozhodol zapojiť do humanitárnej zbierky pre vojnových utečencov z Ukrajiny, ktorú zorganizovala spoločnosť Mediform s.r.o. Študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy priniesli to, čo ľudia utekajúci  pred vojnovým konfliktom najviac potrebujú - drogériu, šatstvo, hygienické potreby a trvanlivé potraviny, ktoré v označených balíkoch s popisom odovzdali dňa 02.03.2022 spoločnosti Mediform, s.r.o.  Nová Baňa.

     SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani aj týmto spôsobom ukázala, že to, čo sa deje v susednej krajine jej nie je ľahostajné. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto forme pomoci ďakujeme.             

                             Ing. Erika Struhárová,  koordinátor Školského parlamentu

    • R! LIVE workshop Rozbehnisa!Academy

    • 21. 3. 2022
    • R__LIVE_workshop_Rozbehni_sa.pdf

     Koncom februára sa študenti zapojení v programe Rozbehnisa! Academy zúčastnili R! LIVE workshopu. V úvode si študenti prostredníctvom videa pripomenuli, čím všetkým počas programu Rozbehnisa! od septembra prešli – od modulu Spoznaj podnikanie, cez Podnikateľskú prípravku, modul Vymysli nápad, odovzdávanie certifikátov až po prihlasovanie nápadov a sledovanie príbehov.

     Následne boli žiakom premietnuté dva príbehy stredoškolských tímov, ktoré otestovali svoje nápady do 100 €. Študenti tak spoznali príbehy o tom, ako ich rovesníci rozbehli svoje nápady.

     Ďalej bola študentom predstavená možnosť zapojiť sa do súťaže o 365 €. Ich úlohou je sledovanie ďalších príbehov na R! LIVE a do príslušného formulára vyplniť svoje ponaučenia.

     Študenti tak nahliadli do zákulisia rozbiehania nápadov svojich rovesníkov a zistili, že podnikať sa dá začať aj popri škole a s minimálnym štartovacím kapitálom.


     Ing. Erika Struhárová, ambasádor programu


    • Fašiangový súťažný deň

    • 4. 3. 2022
    •  

     Fašiangy – symbol veselosti a zábavy.

     Je už dlhoročnou tradíciou, že v SOŠ obchodu a služieb si každoročne pripomíname fašiangové tradície rôznym spôsobom. V minulosti to bol karnevalový sprievod, pochovávanie basy či fašiangová veselica s tradičným pohostením.

     Tento  rok sme Fašiangy poňali trošku inak a pripravili sme pre žiakov ,, Fašiangový súťažný deň“ .

     Žiaci si zábavu užili prostredníctvom súťaží, pričom ukázali svoje zručnosti v odboroch, ktoré  študujú.

     ,, Príprava a servírovanie tradičných fašiangových šišiek“ , bola súťaž pre študentov učebných odborov kuchár a čašník, servírka. Ich úlohou bolo pripraviť a naservírovať šišky podľa vlastného receptu. Odborná komisia hodnotila vzhľad, chuť, prepečenosť, servírovanie ale aj dodržiavanie zásad HACCP a BOZP.  Každé šišky boli iné, ale všetky výborné. Víťazom sa stalo družstvo prváčok, v zastúpení Viktórie Michalovej, Irenky Považanovej a Evky Mikuláškovej.

     Žiaci učebného odboru mechanik, opravár boli rozdelení do dvoch kategórií. Prváci súťažili v zručnosti v meraní, orysovaní, pílení ručnou pílkou, pilovaní pilníkom a ohýbaní kovového profilu za studena. Prísne oko Ing. Šályovej  a p. Šinkoviča  hodnotilo  pracovný postup, presnosť jednotlivých úkonov a dodržiavanie BOZP. Víťazom sa stal Nikolas Goral.

     Úlohou žiakov druhého a tretieho ročníka bolo vymeniť spúšťač spaľovacieho motora. Okrem správnosti výmeny sa hodnotilo aj dodržiavanie pravidiel BOZP a očistenie a uloženie použitého náradia a pracoviska. V tejto skupine zvíťazil Martin Vozár.

     Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme

     V závere tohto fašiangového súťažného dňa si žiaci pripomenuli fašiangové zvyky a tradície prostredníctvom komentovanej prezentácie a následne boli všetci žiaci pohostení tradičnými fašiangovými špecialitami: klobásou, hurkou a šiškami.

     Fašiangy sa skončili, nastal čas pôstu a pre nás aj čas písomných maturít a príprav na záverečné skúšky.

                                                                                                                                     Ing. Katarína Garajová

    • SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani pokračuje v poskytovaní bonusov

    • 18. 2. 2022
    • O tom, že sme škola, kde učíme žiakov hlavne pre prax v oblasti gastronómie, mechanizácie, obchodu a služieb svedčí množstvo spokojných a úspešných absolventov. Neposkytujeme žiakom len formálne vedomosti, ale učíme ich pre prax, zapájaním priamo do prevádzky v školských strediskách odborného výcviku a na pracoviskách so zmluvnými partnermi. Aby sme žiakom uľahčili vyučovanie a  ich uplatnenie na trhu práce, poskytujeme im niekoľko bonusov:

     • TABLETY vďaka sponzorskému daru Tekovskej kúrii v zastúpení p. Gondu , budú budúcim prvákom poskytnuté pre lepšie zvládnutie hybridného vyučovania, ale aj pre aplikáciu moderných trendov v prezenčnom vyučovaní,
     • PRACOVNÉ OBLEČENIE pre všetkých žiakov učebných odborov,
     • VODIČSKÝ A ZVÁRAČSKÝ KURZ pre žiakov učebného odboru mechanik opravár s finančným príspevkom  školy,
     • BARMANSKÝ KURZ pre žiakov učebných odborov kuchár a čašník, servírka s finančným príspevkom  školy,
     • PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIUM pre najlepších žiakov vo forme finančnej odmeny minimálne 1x ročne,
     • vynovené zmodernizované priestory školy s bufetom a oddychovými zónami sú dnes samozrejmosťou.

     Škola pripravuje projekt „Učiť sa dá aj inak“, kde hlavnou myšlienkou je zapojenie žiakov do aktivít školy a za tieto žiacke firmy budú zodpovední práve žiaci .

     Sme regionálna stredná škola, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie bez toho, aby naše deti museli náročne dochádzať alebo  bývať mimo domova v tejto neľahkej situácii.

      

                                       Ing. Katarína Garajová, výchovný poradca

    • Zručnosti našich prvákov

    • 18. 2. 2022
    • Prvý polrok školského roka 2021/2022 ubehol ako voda a aj napriek rôznym proti  pandemickým  prekážkam sme vyučovanie  v  SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani zvládli úspešne. Veľká zmena nastala u prvákov, ktorí z pohodlia základných škôl, respektíve dištančného vyučovania vhupli do stredoškolského života a najmä do víru prevádzky školskej kuchyne, kde vykonávajú odborný výcvik. Počas polroka si osvojili zručnosti a pracovné návyky pri príprave jedál a ich servírovaní.

     Žiaci prvého ročníka učebného odboru kuchár predviedli svoje nadobudnuté zručnosti v súťaži na tému: Predbežná úprava potravín rastlinného pôvodu.

     Ich úlohou bolo očistiť a nakrájať zeleninu, pričom sa okrem času hodnotila hlavne kvalita, vzhľad a  rovnomernosť nakrájaných častí.

     I keď sa im trošku triasli ruky, ich výkony boli takmer rovnocenné. Víťazkou sa stala Anna Kristína Novosadová pred Teréziou Tomášovou a Peťom Benčaťom.

     Žiačky učebného odboru čašník, servírka  súťažne ukázali svoje zručnosti v oblasti obsluhy. Súťaž pozostávala  z dvoch častí :

     1. Skladanie obrúskov na slávnostné stolovanie – ich úlohou bolo vytvoriť 5 rôznych druhov poskladaných obrúskov vhodných pre slávnostné stolovanie.

     2. Nosenie tanierov s vodou dvojtanierovým spôsobom- plytké taniere naplnené vodou, bolo potrebné správne uchopiť, preniesť  po stanovenej trase  bez vyliatia vody, za čo najkratší čas.

     Nadobudnuté zručnosti z odborného výcviku prezentovali takmer profesionálnym spôsobom s vedomím, že stále sa majú v čom zdokonaľovať. Obidve časti najlepšie zvládla Evka Mikulášková pred Erikou Repiskou a Sofiou Grégerovou.

     Všetkým blahoželáme a prajeme veľa entuziazmu pri zdokonaľovaní svojich gastro zručností.


     Ing. Katarína Garajová, učiteľka odborných predmetov  • Partneri

   • Mesto Nová Baňa
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl
   • Banskobystrický samosprávny kraj