• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Projektové vyučovanie predmetu Technika u nás

    • 21. 3. 2024
    • Žiaci 5. a 9. ročníka zo ZŠ s MŠ Tekovská Breznica strávili  v našich dielňach učebného odboru mechanik opravár – stroje a zariadenia  predpoludnie v rámci projektového vyučovania predmetu Technika.

     Najskôr boli poučení o tom, ako sa bezpečne správať pri práci. Potom nasledovala krátka prednáška na tému Technické materiály a pozreli si  našu pneuservisnú a kováčsku dielňu.

     Následne sa žiaci premiestnili do  dielní, kde si pod dozorom  majstra odborného výcviku p. Šinkoviča pozreli a vyskúšali mäkké a tvrdé spájkovanie.

      Vyrobili si jednoduchý hlavolam z medeného drôtu, ktorý si odniesli domov.

      Naši druháci mechanici im predviedli prácu na sústruhu. Dúfame, že sa im u nás páčilo a získali aj nové zručnosti. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

      

    • Odborná exkurzia Tekovskej kúrii

    • 5. 3. 2024
    •  

     Dňa 5.3.2024 naši prváci učebných odborov kuchár a čašník, servírka navštívili prevádzku nášho duálneho partnera ,,Tekovskú kúriu"

     Pán Michal Martinec, ktorý je zároveň aj inštruktorom duálneho odborného vzdelávania nás previedol celou prevádzkou, vysvetlil podstatu fungovania kuchyne, odbytového strediska aj skladového hospodárstva.

     V diskusii pri čapovanej kofole zodpovedal na nesmelé otázky žiakov o možnosti duálneho vzdelávania, či budúceho zamestnania.

     V závere všetci dostali chutný darček z ich vlastnej pekárne.

     Ďakujeme

    • Postup do II. kola finančnej olympiády

    • 28. 2. 2024
    •  

     Študenti našej školy sa pravidelne každý rok zapájajú do finančnej olympiády, ktorú organizuje nadácia PARTNERS. Účelom súťaže je najmä otestovať a prehĺbiť finančné vedomosti a zároveň je to aj príležitosť porovnať si svoje sily s ostatnými účastníkmi a zároveň možnosť vyhrať finančné výhry od 500 – 1000 eur.

     Do súťaže sa  zapojili triedy I.A, II.C, III.C, I.N a II.N. Tento školský rok bol naozaj veľmi úspešný, pretože do druhého kola v konkurencii škôl z celého Slovenska postupuje až 14 študentov. Sú to nasledovní študenti: Arvajová Saša, Ďurišová Michaela, Gonda Ján, Grec Timotej, Grégerová Sofia, Lenčová Mária, Marková Sabina, Miháliková Adriana, Marko Štefanka, Struhárová Stela, Tisovský Adrián, Vallová Zoja, Zigová Mária.

                 Tieto krásne výsledky svedčia o tom, že na našej škole venujeme finančnej gramotnosti značnú pozornosť. Všetkým študentom prajeme veľa úspechov v II. kole a potom už len šup do celoslovenského finále.

                           Ing. Mária Lenčová

                    koordinátor finančnej gramotnosti

    • VALENTÍNSKY VOLEJBALOVÝ TURNAJ

    • 16. 2. 2024
    • Vo štvrtok 15. februára 2024 naša škola organizovala prvýkrát Valentínsky volejbalový turnaj, na ktorom hostila ďalšie dve novobanské školy, Základnú školu J. Zemana a Gymnázium F. Švantnera. Od začiatku panovala medzi družstvami priateľská atmosféra so zdravou rivalitou. Fakt, že sa žiaci týchto troch novobanských škôl medzi sebou poznajú, vznietil u nich väčšiu chuť vyhrať. Družstvá si zmerali sily v siedmich zápasoch, ktorých výsledky určili nasledovné umiestnenie daných tímov:

     1. miesto: Gymnázium Františka Švantnera
     2. miesto: Základná škola Jána Zemana – DRUŽSTVO 1
     3. miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb
     4. miesto: Základná škola Jána Zemana – DRUŽSTVO 2

     Žiakom sa na turnaji páčilo natoľko, že v závere tohto skvelého športového dňa sa odohral ešte priateľský zápas. Žiaci sa v družstvách navzájom povymieňali, vytvorili tak dve zmiešané družstvá a zmerali si sily medzi sebou.

     Sme radi, že turnaj sa uskutočnil bez zranení, že si to žiaci užili a  zabavili sa. Ďakujeme všetkým za účasť a veríme, že sa stretneme opäť v budúcom ročníku turnaja!

     Ing. N. Babincová, Mgr. J. Gromanová, Ing. M. Šályová

    • Spracovanie informácií na počítači

    • 11. 2. 2024
    • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt počítačDňa 7. februára 2024 sa na našej škole uskutočnil 58. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – písanie na počítači. Tejto súťaže sa zúčastnilo 10 študentov zo študijného odboru podnikanie v remeslách a službách a študijného odboru škola podnikania – I.N, II.N, I.A.  Aj keď sa prváci len tento rok zoznamujú s desaťprstovou hmatovou metódou, niektorí z nich už dosahujú veľmi pekné výsledky.

     Po rozcvičke sa všetci sústredili na odpis. Niekomu sa darilo lepšie, niekomu slabšie. Určite svoju úlohu zohrala aj tréma, nesústredenosť. Dôležité však je zúčastniť sa a vyskúšať si súťažnú atmosféru.

     Výsledky sú nasledovné:      1. miesto -     Zoja Vallová, I.N / 207 č.ú. za min.,/

                                                   2. miesto -     Timotej Grec,  II.N /192 č.ú. za min., /

                                                   3. miesto -      Martin Maďar I.A  / 187 č.ú. za min.,/

                                                      

      Všetkým študentom ďakujeme za účasť.

                Ing. Mária Lenčová

             učiteľka odborných predmetov

      

    • Zvyky a tradície fašiangového obdobia

    • 8. 2. 2024
    • Fašiangové obdobie je tu! O zvykoch a tradíciách tohto obdobia mali žiaci, ale i pedagógovia našej školy, možnosť dozvedieť sa trochu viac vďaka lektorke Antónii Pulišovej pod záštitou Pohronského osvetového strediska. Pútavo nám priblížila zaujímavosti o fašiangovom trojdní, sprievode, pochovávaní basy či zaspievala niekoľko tradičných piesní spojených so zvykmi daného obdobia. Vďaka Pohronskému osvetovému stredisku sme mali tiež možnosť pokochať sa nádhernými regionálnymi krojmi. No a aby sa len nerozprávalo o fašiangoch, naši majstri spolu so žiakmi na odbornom výcviku nám tematicky pripravili vynikajúce šišky a fánky, na ktorých sme si na záver pochutili. Mňam! 😊

     Mgr. Jana Gromanová

    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

    • 8. 2. 2024
    •  

     02. februára 2024 sa konalo Krajské kolo ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. 72 najúspešnejších olympionikov kraja sa stretlo v slávnostnej sále Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.  Študentov zo stredných škôl privítala Katarína Ševčíková, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže. Poďakovala sa partnerom olympiády a súťažiacim priblížila benefity, ktoré môžu úspešným zapojením sa získať. Potom už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti. Našu školu reprezentovali: Adrián Tisovský II. N, Viktória Tužinská I. N a Pavol Vozár I. N trieda.  Najlepších 50 súťažiacich z krajských kôl čaká v máji 2024 celoslovenské kolo, kde sa popasujú s náročnejšími otázkami a dostanú príležitosť zabojovať o postup do medzinárodného finále, ktoré sa tento rok uskutoční v meste fialovej koruny – v gréckych Aténach.

       Ing. Erika Struhárová

     koordinátor ekonomickej olympiády

      

    • Exkurzia Hronský Beňadik

    • 2. 2. 2024
    • Dňa 1. februára 2024  sme sa so študentmi I. A, I. N a II. N triedy vybrali do Hronského Beňadika, kde sme navštívili Baziliku Minor-kostol sv. Benedikta, kaplnku, Opátske sídlo a sýpku. O tomto historickom skvoste  Pohronia nás informovala sprievodkyňa informačného centra. Naša prehliadka začala v bazilike, kde nám priblížila jej históriu, prezreli sme si zachované nástenné fresky, krásne sklenené vitráže a relikviu Kristovej krvi. Potom sme sa presunuli do Opátskeho krídla, ktoré prezentuje zaujímavú expozíciu pod názvom Mníšsky život podľa reguly sv. Benedikta. Prezreli sme si kapitulnú sieň, knižnicu, klenotnicu, lekáreň a pustovňu, v ktorej kedysi žili mnísi niektorých rádov.  V kláštornom skriptóriu si mohli študenti vyskúšať prepisovanie listín použitím stredovekej techniky brkom a atramentom.

     Na ceste z baziliky sme sa zastavili pri replike prvého automobilu vyrobenom na Slovensku. Auto miestni pomenovali Drndička kvôli rachotu, ktoré vydávali jeho štyri drevené kolesá. Jeho zhotoviteľom bol Michal Majer.

     Veríme, že našim študentom sa zážitková hodina cestovného ruchu páčila, odniesli si veľa nových poznatkov z tohto historického skvostu.  Už teraz sa tešíme na ďalší zážitok v rôznych čarokrásnych kútoch Slovenska.

     Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová

     učiteľky odborných predmetov

    • Motivačné štipendiá po prvýkrát na SOŠ obchodu a služieb

    • 31. 1. 2024
    •  

     Ďakujeme mestu Nová Baňa za finančnú podporu, vďaka ktorej sme po prvýkrát v histórii udelili motivačné štipendiá.

     V každom odbore bol vyhodnotený ,, Najlepší žiak odboru“  za prvý polrok školského roka 2023/2024, ktorý získal motivačné štipendium vo výške 50€  .

     Žiaci boli hodnotení na základe internej smernice na určenie postupov pri poskytovaní motivačných štipendií, kde sa okrem prospechu  zohľadňovala aj účasť na súťažiach, aktivitách, prezentácii školy a dochádzka.

     Motivačné štipendium a titul ,,Najlepší žiak odboru“ získali:

     Učebné odbory:

     • Kuchár – Ján Gonda  3.C
     • Čašník, servírka -  Laura Brodzianska  1.C
     • Mechanik, opravár – Miroslav Mádel  3.C
     • Potravinárska výroba – Ľubica Santová  2.D 

     Študijné  odbory

     • Škola podnikania – Alexandra Ricottiová 1.A 
     • Podnikanie v remeslách a službách  - Pavol Vozár 1.N

     Úspešným žiakom blahoželáme a prajeme, nech motivačné štipendium je pre nich nielen potešením,  ale aj motiváciou na  udržanie výborných študijných výsledkov.

      

      

    • Biznis fórum

    • 24. 1. 2024
    •  

     Vo štvrtok, 11. januára 2024 sa na našej škole uskutočnilo zaujímavé podujatie - Biznis fórum.  Pod vedením lektora  Jozefa Kováča z tímu Rozbehni sa! sa žiaci  učili ako nájsť podnikateľský nápad, vytvárať biznis model, odlišovať nápady od konkurencie, ako nápady otestovať a zrealizovať. Získali mnoho informácií ako zrealizovať prieskum, vytvoriť predajný web a získať prvé objednávky.

     Nasledujú online konzultácie vlastných nápadov s mentorom, ktorý im pomôže nápad vylepšiť, alebo ich usmerní v hľadaní toho nového. Všetkým držíme palce pri rozbiehaní sa. 

     Program Rozbehni sa! je určený pre žiakov so záujmom o podnikanie a je súčasťou podnikateľského vzdelávania na našej škole už 7 rokov. 

      

     Ing. Erika Struhárová

     ambasádor programu

      

             Rozbiehátor - old - Rozbehni sa!

      

      

    • Vyučovanie cudzích jazykov efektívne a inovatívne

    • 11. 1. 2024
    • V šk.roku 2023/2024 Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu  poskytlo školám finančný príspevok na podporu digitálnej transformácie vzdelávania.  SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani časť príspevku využila na zakúpenie kreditu pre aplikáciu WocaBee.

     WocaBee spadá do kategórie edukačných aplikácií, ktorá  žiakom a študentom výrazne pomáha s učením slovnej zásoby cudzích jazykov (vrátane výslovnosti), motivuje ich k učeniu, vďaka čomu dosahujú výrazne lepšie jazykové výsledky.  WocaBee pracuje s každým žiakom individuálne za pomoci umelej inteligencie!

     V mesiaci december sa  žiaci školy zapojili do Vianočnej súťaže v rámci WocaBee a najšikovnejší z nich dostali diplomy za najviac bodov a splnených aplikačných úloh.

     Diplommy získali :

     za  anglický jazyk  - Pavol Vozár - I. N trieda, študijný odbor Podnikanie v remeslách a službách

     za nemecký jazyk – Kristína Krátka, I.A trieda, študijný odbor Škola podnikania.

     Blahoželáme aj ostatným žiakom, ktorí sa aktívne zapojili a precvičili si svoje jazykové zručnosti a slovnú zásobu v cudzom jazyku.

     Vyučujúce cudzích jazykov.

      

    • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

    • 11. 1. 2024
    • Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, jej cieľom je vzbudiť u mladých ľudí záujem o ekonomické témy, vyhľadávať medzi stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.   Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu. Naša škola sa aj tento školský rok zapojila do ekonomickej olympiády, v decembri prebehli školské kolá a 5 našich študentov postúpilo do krajského kola, ktoré sa bude konať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 02.02.2024.

     Postupujúci študenti: Alexandra Ricottiová, I. A

                                        Pavol Vozár, I. N

                                        Viktória Tužinská, I. N

                                        Adrián Tisovský, II. N

                                        Mária Lenčová, II. C

     Postupujúcim študentom blahoželám a držím palce v krajskom kole.

     Ing. Erika Struhárová

     koordinátor ekonomickej olympiády

    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

    • 21. 12. 2023
    • Dňa 14. 12. 2023 sa konalo školské kolo OSJL, ktorého sa zúčastnilo
     spolu 7 žiakov z I. A a I. C. Olympiáda pozostávala z 3 častí. Prvá časť
     obsahovala online test, v druhej časti žiaci pretransformovali súťažný text do
     súčasnej slovenčiny. V poslednej časti mali za úlohu predniesť krátky diskusný
     príspevok. Žiaci sa s úlohami usilovne popasovali.
     Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:
     1. miesto – Miriam Firicová, I. C
     2. miesto – Alexandra Ricottiová, 1. A
     3. miesto – Laura Brodzianska, 1. C
     Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za
     účasť!
     Mgr. J. Gromanová, PaedDr. S. Gáborová

    • Súťaž - Generácia €uro

    • 14. 12. 2023
    • Generácia €uro je tímová súťaž pre stredoškolákov, ktorá približuje význam menovej politiky, objasňuje úlohu centrálnej banky a prehlbuje ich poznatky o svete financií. Súťaž organizuje Národná banka Slovenska, pod záštitou Európskej centrálnej banky.

     Naša škola vytvorila dva súťažné tímy:

     Tím I. N triedy –  Zoja Vallová, Pavol Vozár, Martin Lenárt, Viktória Tužinská

     Tím II. N triedy – René Tomčáni, Timotej Grec, Vratko Babiak, Annamária Albert

     Naše súťažné tímy absolvovali prvé kolo medzinárodnej súťaže  Generácia €uro– online kvíz.

     Veríme, že účasťou v I. kole súťaže študenti  získali nové poznatky zo sveta makroekonómie, financií a fungovania Eurosystému.

     Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika  Struhárová

     učiteľky odborných predmetov

     v

      

    • Vianočná pošta pre seniorov

    • 14. 12. 2023
    • Už 7 rokov Vianočná pošta spája dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domovov dôchodcov. Cieľom tohto projektu je spríjemniť Vianoce seniorom, ktorí sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy alebo pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí.

     Naša škola je súčasťou projektu „Vianočná pošta“ od úplného začiatku, a aj tento rok sa rozhodla I. A trieda a I. N trieda podporiť túto krásnu myšlienku a zapojili sa do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“. Starkým totiž začínajú Vianoce s prvým pozdravom na stolčeku. 

     Projekt Vianočná pošta je dokonalý nápad ako potešiť starkých a zároveň naučiť mládež úcte k starším.

     Za opätovné zapojenie sa do projektu „Vianočná pošta“ zapojené triedy získali certifikát pisateľa Vianočnej pošty. 

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa do uvedenej aktivity zapojili a rozhodli sa potešiť starkých v domovoch dôchodcov. Verím, že naše vianočné pozdravy vyčaria seniorom úsmev na tvári a  radosť v srdiečku.

       Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová,

       učiteľky odborných predmetov

    • Učíme sa prostredníctvom umeleckého zážitku

    • 13. 12. 2023
    • Zážitkové učenie je každému z nás v dnešnej dobe dobre známe, preto sme sa rozhodli, že navštívime Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene a pozrieme si hru W. Shakespeara Hamlet. Chceli sme sa naučiť maturitnú otázku v rámci slovenského aj anglického jazyka a v predvianočnom čase spojiť príjemné s užitočným.

     Zážitok, ktorý nám pripravili herci pod režijným vedením Petra Pavlíka, nám však  doslova učaroval. Súčasné otázky v klasickom pôdoryse príbehu prepájajú dve obdobia atraktívnym vizuálom a pôsobivou zvukovou kulisou. Príbeh dánskeho princa, ktorý sa odmieta zmieriť s pravidlami „ vykĺbenej doby“ je mimoriadne blízky nielen mladej generácii. Je možné zachovať si v špine a marazme čistý štít? Dokáže v mravne a ideologicky toxickej realite prežiť ľudská empatia? Odpovede na tieto otázky prináša mrazivé finále, naživo interpretované songy a výstižné bonmoty. Odmenou pre hercov bol neutíchajúci potlesk a skutočné nadšenie.  Hoci predstavenie trvalo takmer tri hodiny, pokojne by sme si ho pozreli ešte raz. Cestou domov sme horlivo diskutovali, vyjadrovali svoje dojmy  a už teraz sa tešíme na ďalšie umelecké zážitky.

                                                                                        PaedDr. Gáborová, Mg.  Falatová

    • Ocenenie SRDCE NA DLANI získala SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

    • 10. 12. 2023
    • Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania vykonávané bez nároku na finančnú odmenu. Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

         Dňa 8.12.2023 sme zažili  výnimočný večer, v divadle J. G Tajovského vo Zvolene sa konal jubilejný  25. ročník podujatia  Srdce na dlani. V Banskobystrickom kraji bolo prijatých 37 platných nominácií v 12 kategóriách. Odborná komisia udelila 13 ocenení a 6 nominácií posunula do národného oceňovania.  Sme nesmerne potešení a šťastní, že v kategórii Podpora dobrovoľníctva bola ocenená SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Ocenenie sme získali za to, že škola vytvára podmienky na zapájanie žiakov do rôznych charitatívnych dobrovoľníckych projektov.

      

        Škola pracuje 13 rokov v projekte Adopcia srdca, ktorý zastrešuje misijné združenie Pallotini so sídlom v Bratislave. O príbehu malého černošského chlapca z Rwandy sme vás pravidelne informovali, dnes je z neho samostatne zárobkovo činný mladý muž, ktorý preberie starostlivosť za svojich súrodencov. Počas rokov sme sa snažili dobrovoľníckou činnosťou žiakov zlepšiť materiálne podmienky rodiny a okrem pravidelného školného sme rodine prispeli finančnou pomocou navyše, rodina si tak mohla postaviť dom, kúpiť pole a chlapec si otvoril vlastné holičstvo. Pomoc neprichádzala samozrejme ako mávnutím čarovného prútika, sú za tým roky neúnavného snaženia sa,  organizovania zbierok ,  školského plesu,  pečenia koláčov, búrz kníh a oblečenia. Úsilie sa vyplatilo a my budeme sledovať , ako sa bude Jeanovi Baptistovi ďalej dariť.

      

        Žiaci našej školy však boli a naďalej sú aktívni v ďalších projektoch, ako sú Biela pastelka určená na pomoc nevidiacim,  Liga proti rakovine, Hodina deťom zameraná na pomoc  deťom zo sociálne slabých rodín , zapojili sme sa  do programu Slovenskej nadácie UNICEF  a získali sme titul Škola priateľská k deťom, prispievame do fudraisingových aktivít, ako sú Modrý gombík a pomoc pre utečencov z Ukrajiny, ktorá bola organizovaná našim mestom. Nezabúdame ani na charitatívne projekty,  ako sú projekty  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, Vianočná pošta seniorom v programe „ Spravme Vianoce našim starkým“, zapájame sa do aktivít v mesiaci október a prejavujeme úctu k starším vystúpeniami v Domove dôchodcov v Novej Bani, podporujeme benefičný koncert „ My a naše mesto.

        Počas slávnostného večera sme mali možnosť sledovať inšpiratívne  príbehy ocenených. Videli sme zanietených mladých ľudí, ale aj seniorov ochotných pomáhať, sledovali sme, ako nadšení dobrovoľníci zachraňujú kultúrne pamiatky, organizujú festivaly,  kultúrne a športové podujatia, videli sme pomáhajúce rodiny v seniorských centrách, videli sme  podať pomocnú ruku utečencom aj  matkám, ktoré prišli o nenarodené deti,  ako aj  pomoc  deťom, ktoré opustili matky. Výpovede ľudí boli veľmi silné , emotívne,  dojemné a láskyplné. Ľudia pomáhajú všade tam, kde zlyháva pomoc štátu, nezištne šíria lásku a DOBRO.   Ďakujeme za to, že sme mohli zažiť neopakovateľnú  atmosféru tohto podujatia a ďakujeme za ocenenie našej práce.

      

                                                    PaedDr. S. Gáborová, Ing. E. Struhárová, Ing. K. Garajová

    • Súťažíme ...

    • 10. 12. 2023
    • Koncom novembra sa žiaci I. A, I. N, II. N, II. C a III. C zapojili do súťaže vyhlásenej portálom zmudri.sk.

      

     Portál zmudri.sk využívame aj pri výučbe odborných predmetov. Tentokrát sme si vybrali sériu Ako si vybrať štúdium a kariéru. Uvedená séria obsahovala štyri videokurzy. Po absolvovaní každého videokurzu,  študenti museli zvládnuť kvíz.  Úspešní študenti získali diplomy:

     • I. A -  Kristína Krátka, Mária Zigová, Sabína Marková
     • I. N – Pavol Vozár
     • II. N – Timotej Grec, Vratko Babiak, Adrián Tisovský
     • II. C – Alexandra Arvajová, Adriána Mihaliková, Mária Lenčová, Stela Sruhárová                                                                                                     Ing. Erika Struhárová                                                                                                                                      učiteľka odborných predmetov
    • Ocenenie za celoživotný prínos vo vzdelávaní

    • 6. 12. 2023
    • Dňa  5.12.2023 získali naši dlhodobí zamestnanci Ing. Jozef Koperdák, Mgr. Jana Káčerová a Ing. Mária Schwarzová  ocenenie priamo od predsedu BBSK Mgr. Ondreja Luntera za celoživotný prínos vo vzdelávaní a výchove  v prítomnosti podpredsedu BBSK Mgr. Mikuláša Pála, riaditeľky odboru školstva Mgr. Zuzany Lafférsovej a riaditeľov stredných škôl.

     Našim bývalým zamestnancom  srdečne blahoželáme a ďakujeme, že boli súčasťou histórie našej školy a podieľali  sa  na výchove a vzdelávaní našich absolventov. Do ďalších rokov im prajeme pevné zdravie.

     Ing. Katarína Garajová

      

    • Navštívil nás Mikuláš

    • 6. 12. 2023
    • V stredu 6.12.2023 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami .

     Náš Mikuláš postupne navštevoval všetky naše triedy, kabinety a odborný výcvik, aby obdarúval každých našich žiakov a zamestnancov školy. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci anjeli a čerti.

     Všetkým žiakom III.C triedy chcem veľmi pekne poďakovať za pomoc.

     Ing. Nikola Babincová.

  • Partneri

   • Mesto Nová Baňa
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl
   • Banskobystrický samosprávny kraj