• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Korešpondenčný seminár zo slovenského jazyka a literatúry

    • 13. 12. 2019
    • CVČ JUNIOR v Banskej Bystrici vyhlásilo súťaž žiakov stredných škôl pod názvom Korešpondenčný seminár zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci mali za úlohu vypracovať test a zaslať ho do Centra voľného času v Banskej Bystrici. Súťaž sa uzavrie v mesiaci máj, kedy budú vyhlásené výsledky.

     Našu školu reprezentovali žiačky:

     Simona Brodzianska

     Sofia Gažiová

     Kristína Mištíková

     Simona Harabová

     Michaela Hollá

     Lucia Blizňáková

     Lea Tokolyová

     Lenka Bartošová

     Zúčastneným ďakujeme a prajeme aby boli úspešné riešiteľky !

                                                                             PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Deň otvorených dverí

    • 12. 12. 2019
    • Naša škola otvorila svoje dvere širokej verejnosti. Veľmi nás potešil záujem žiakov a rodičov. Pevne veríme, že s niektorými z vás sa stretneme o pár mesiacov opäť.😉

    • Advent v Banskej Bystrici

    • 11. 12. 2019
    • V tento vzácny adventný čas sme sa so študentmi našej školy vybrali nadýchať krásnej vianočnej atmosféry na vianočné trhy do Banskej Bystrice. Prešli sme sa nádherne vyzdobeným mestom a všade okolo nás sa šírila príjemná vôňa vianočného punču , rôznych dobrôt i vianočných melódií.  Zabehli sme aj do nádherne vyzdobeného nákupného centra. Keďže táto exkurzia bola z predmetu cestovný ruch zavítali sme aj do dreveného artikulárneho kostola v Hronseku, ktorý bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 7. júla 2008. Zastavili sme sa aj pri najstaršej stavbe v obci Hronsek , ktorou je goticko-renesančný kaštieľ z roku 1576 tzv. „ Vodný hrad“. 

     Príjemne unavení, s peknými zážitkami sme sa tak, ako vždy vrátili vlakom domov.

                                                                                                                                  Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                          učiteľka odborných predmetov

    • Mikuláš

    • 11. 12. 2019
    • Začiatkom decembra to už zo všetkých strán začína dýchať Vianocami. Mestá sa začínajú odievať do svojho krásneho vianočného šatu a červený bradatý deduško na saniach ťahaných sobmi sa čoraz častejšie začína objavovať aj na televíznych obrazovkách. Mikuláš prichádza 6. decembra  snáď do každej domácnosti, na všetky námestia. Neobišiel ani našu školu. So svojimi pomocníkmi navštívili všetky triedy a študentom porozdávali darčeky. Žiaci ich za to odmenili vtipnou vianočnou básničkou, či pesničkou. Celý deň na škole vládla príjemná predvianočná atmosféra. A o tom, že bolo veselo, svedčia aj nasledujúce fotografie. 

      

                                                                                                 Ing. Erika Struhárová

                                                                                                      koordinátorka Žiackej školskej rady

    • Kariérne poradenstvo

    • 3. 12. 2019
    • Žiaci maturitných ročníkov mali možnosť zúčastniť sa kariérneho poradenstva, ktoré pre našu školu zabezpečovalo CPPPaP v Žarnovici. Túto možnosť využilo 9 študentov našej školy.  Výsledky  by im mali pomôcť orientovať sa  pri výbere vysokej školy.

     Ing. Erika Struhárová, výchovná poradkyňa

    • Stredoškolák 2019

    • 3. 12. 2019
    • Dňa 26. novembra 2019 sa v Žiari nad Hronom konal  23. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl žiarskeho regiónu pod názvom STREDOŠKOLÁK. Žiaci a ich rodičia mali možnosť získať prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách a aktuálne informácie o študijných a učebných odboroch otváraných v školskom roku 2020/2021. Naša škola si pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl pripravila ochutnávku koláčikov ako aj toastov, ktoré rozvoniavali po celom Mestskom kultúrnom centre. Okrem toho návštevníci mohli vidieť ukážku slávnostného stolovania pri príležitosti vianočných sviatkov. Záujemci o našu školu dostali propagačné materiály a zároveň aj pozvanie na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2019. Poďakovanie za úspešný priebeh celej akcie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho príprave, najmä však prezentujúcim žiakom Viktórii Senešiovej, Vladimírovi Oláhovi a Renému Tomčánimu.

     Ing. Erika Struhárová, výchovná poradkyňa

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa