• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Divadelné  predstavenie „ Na konci“

    • 18. 10. 2019
    • Divadelné  predstavenie „ Na konci“

     V jeden pekný októbrový deň sme sa s našimi študentmi vybrali na lyrickú hru Na konci .....  do divadla JGT vo Zvolene.

     Inscenácia mapuje život významného realistického spisovateľa a dramatika Tajovského, osudové chvíle formujúce jeho osobnosť, spomienky na starého otca, prelomové dejinné udalosti aj postavy z jeho hier a poviedok. Jozefa Gregora Tajovského vníma ako človeka akčného a citlivého, zanieteného pre veci národné, podporujúceho vzdelávanie mládeže, šírenie materinskej reči a literatúry. A hlavne ako človeka schopného aj po početných prehrách znovu vstať, človeka verného sebe samému. A s úsmevom tiež ako človeka, ktorý bol zápalistým, i keď nie veľmi úspešným, vinohradníkom a ovocinárom.

     Jozef Gregor Tajovský (1874 – 1940) bol spisovateľ, prozaik, dramatik, redaktor, učiteľ, úradník, politik, najvýraznejšia osobnosť druhej vlny slovenského literárneho realizmu a od roku 1954 patrón zvolenského divadla. Inscenácia Na konci… je určená nielen študentom, ale aj všetkým, ktorí sa chcú pútavo zoznámiť s jeho výnimočným životom a nadýchnuť sa nefalšovanej človečiny – „tajovskovčiny“.

     Z divadla naše kroky smerovali do slnkom zaliateho mesta a potom cesta vlakom domov.

                

                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

   • 26.September - Európsky deň jazykov
    • 26.September - Európsky deň jazykov

    • 1. 10. 2019
    • 26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

     Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy. Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

     Jazykové vyučovanie na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

     • Vyučujú sa SJL, ANJ a NEJ
     • Počas vyučovania sa používajú rôzne formy a metódy vyučovania ako projektová práca, skupinová práca, IKT, digitálne vyučovanie s pomocou i-Tools a digitálneho obsahu EnglishGo, interaktívne učebnice.
     • Vyučuje jazykov, PaedDr. Slavomíra Gáborová, Mgr. Mária Falatová a Ing. Anastázia Mádelová ochotné pomôžu Vám s jazykovými úlohami v rámci krúžkov alebo konzultačných hodín.

                                                                     Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka

     Europsky_Den_jazykov.pdf


   • Finálové prezentácie - Rozbehni sa!
    • Finálové prezentácie - Rozbehni sa!

    • 24. 9. 2019
    • Banskobystrický samosprávny kraj realizuje program Rozbehni sa! a zostaň v kraji. Cieľom tohto programu je inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a podporiť ich pri rozbiehaní ich nápadu. Finálové prezentácie 6 najzaujímavejších nápadov pilotného ročníka, do ktorého sa zapojilo 800 mladých ľudí na 38 školách, sa uskutočnili dňa 16. septembra 2019 v Banskej Bystrici.  Všetci finalisti prešli inkubátorom školy podnikania Rozbehni sa!Academy, za ktorou stojí Juraj Kováč. V rámci projektu sa študenti naučili  vyhľadávať nápady, otestovať ich potenciál, zrealizovať zákaznícky prieskum, prieskum konkurencie, vytvoriť testovací web, pomocou testovacej kampane zistiť záujem o výrobok a získať prvé predobjednávky. Počas celého trvania projektu bol študentom k dispozícii skúsený mentor - Juraj Kováč,  ktorý ich správne motivoval, usmerňoval, viedol v  každej fáze ich práce.  Cieľom projektu je pripraviť študentov pre trh práce, v prípade, keď im nikto neponúkne prácu snov a potrebujú sa naučiť, ako si ju vytvoria sami.

     Naše študentky, Bianka Ciglanová a Radka Holienčinová pracovali na nápade pod názvom „SOS WC balík“ - antibakteriálna sada pre prežitie  návštevy verejných toaliet, a prebojovali sa medzi šiestich najúspešnejších.

     Ďalšie prezentované nápady:

     • Bikemi - exkluzívny drevený bicykel na mieru
     • Cieľožrút - kreatívna sada pre tvorbu nástenky cieľov a vízií
     • Recykláčik - eko program pre obce zvyšujúci povedomie domácnosti o zerowaste
     • TreeApp - revitalizácia priestoru a komunitné sadenie stromov
     • XXL džemy - manufaktúra 100% ovocných džemov a práca pre ľudí s postihom

     Našim študentkám gratulujeme a držíme im palce, aby získali čo najviac predobjednávok. V prípade záujmu verejnosti plánujú produkt ponúkať v obchodných centrách, v lekárňach ako aj na čerpacích staniciach.

     V rámci uvedeného podujatia sa konala aj panelová diskusia o rozvoji podnikavosti s Andreou Uličnou,  s Viktóriou Kiripolskou a ambasádorkou programu Erikou Struhárovou.  

     Touto cestou by som sa chcela poďakovať Jurajovi Kováčovi, autorovi projektu za možnosť zapojiť sa, za cenné rady, informácie, konzultácie a ochotu pomáhať mladým ľuďom.

                                       Ing. Erika Struhárová, ambasádorka projektu

   • Biela pastelka
    • Biela pastelka

    • 24. 9. 2019
    • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci pomáha zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom tejto zbierky je občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia, príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Výnos Bielej pastelky je použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Piatok, 20. september bol tento rok hlavným dňom tejto zbierky a naša škola sa do nej už tradične zapojila. Dievčatá z III. A triedy, Viktória Senešiová a Lea Tokolyová vyrazili v bielych tričkách do ulíc Novej Bane a vďaka podpore žiakov a učiteľov SOŠ obchodu a služieb, ako aj obyvateľov mesta, sa im to podarilo vyzbierať krásnu sumu, ktorá pôjde na ten správny cieľ a pomôže tým, ktorí to potrebujú.

                                                           Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

   • Projekt - „Škola priateľská k deťom“
    • Projekt - „Škola priateľská k deťom“

    • 24. 9. 2019
    •  

     SOŠ obchodu a služieb sa  v školskom roku 2019/2020 zapojila do projektu UNICEF - „Škola priateľská k deťom“.  Pre získanie tohto titulu je potrebné, aby škola splnila štyri kritériá:

     • urobiť niektorú z aktivít podľa vlastného výberu pre minimálne 40 detí
     • zapojiť sa do 16.ročníka celoslovenskej zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá prebieha v máji a vyzbierané peniažky poputujú na pomoc deťom, ktoré sa ocitli v núdzi
     • vyplniť evaluačný formulár, v ktorom sa podelíme  o svoje skúsenosti, nápady
     • zorganizovať na škole akciu (divadelné predstavenie, predaj oblátok, športové podujatie, koncert...). Finančné dary, ktoré sa vďaka tejto akcií získajú budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza a zároveň na podporu programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

     V rámci projektu sa žiaci dozvedia, ako prebieha humanitárna pomoc a kde našu pomoc deti najviac potrebujú. Cieľom projektu je vzdelávať našich žiakov a učiť ich pomáhať, aby nám vyrastala generácia ohľaduplná k svojmu okoliu.

                                                              Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

   • Dni finančného spotrebiteľa    
    • Dni finančného spotrebiteľa    

    • 24. 9. 2019
    • Dni finančného spotrebiteľa                      

     Národná banka Slovenska si uvedomuje význam vzdelávania širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k financiám. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj rôzne vzdelávacie aktivity.

     V rámci týchto aktivít NBS pripravuje už druhý ročník podujatia s názvom Dni finančného spotrebiteľa, ktorého nosnou témou je:  „Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?“

     Aj naša škola sa zapojila do týchto aktivít. Majú rozšíriť praktické vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Vstupenkou na podujatie je úspešné absolvovanie on-line kvízu. Kritérium úspešnosti je získaný priemerný počet bodov v kvíze za celú triedu. Otázky v kvíze vychádzajú z reálnych životných situácií v oblasti finančnej gramotnosti a ochrany finančného spotrebiteľa. Štyri najlepšie triedy budú pozvané do NBS, kde bude pripravený atraktívny program. Študenti sa stretnú s najvyššími predstaviteľmi banky, zúčastnia sa interaktívneho vzdelávania, môžu sa zapojiť do rôznych súťaží a ďalších zaujímavých aktivít. A nakoniec tí najlepší z najlepších si budú môcť potrieť Bratislavu z 31. poschodia ústredia NBS.

     Našim študentom  držíme palce a prajeme veľa úspechov.

                                                                                   Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa