• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Voľné pracovné miesto

    • 28. 1. 2022
    • Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa

     Hľadá učiteľa  - Slovenský jazyk a literatúra

     Miesto výkonu práce

     Osvety 17, 968 01 Nová Baňa

     Aprobácia

     Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ANJ, OBN, TSV, ETV

     Termín nástupu

     ihneď

     Platové podmienky

     Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

     Kontakt: Ing. Jozef Koperdák, riaditeľ školy

                    Tel.: 0905493007, 045 6855585, sekretariat@sosnb.sk

    • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

    • 10. 1. 2022
    • V mesiaci december prebehlo online školské kolo Ekonomickej olympiády. Naši študenti boli úspešní, do krajského kola sa prebojovali:

     Štrba Dávid, I. N

     Hudec Martin, II. N

     Rafaelová Karin, I. N

     Feriancová Katarína, I. N

     Úškrt Patrik, I. N

     Úspešným študentom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom kole.

      

                                                                                                Ing. Erika Struhárová                                   

                                                                              koordinátor Ekonomickej olympiády

    • Vianoce 2021

    • 15. 12. 2021
    • Vážené kolegyne a kolegovia,

     milí študenti, vážení rodičia,

     rok 2021 už pomaly končí a ja by som Vám chcel vyjaviť niekoľko svojich pocitov.

        Moji rodičia spomínali, že počas vojny školský rok bol aj nebol.  V septembri z dôvodu SNP  a jeho ďalšieho vývoja sa vyučovať  začalo len niekde. Niektorí učitelia odišli a tak sa začalo učiť až v polovici mája.“

         My sme v školskom roku  2019/2020 mali školu zatvorenú  od 12. marca 2020 do 17. mája 2020 ( končiace ročníky mali začiatok po skupinách  od 8.februára do maturít a záverečných skúšok). V školskom roku 2020/2021 od 12. októbra 2020 do 17. mája 2021 a v  tomto školskom roku 2021/22  od 21.novembra 2021 máme zase dištančné štúdium. Ak sa budeme môcť vrátiť do lavíc 10. januára 2022,  tak sa v škole žiaci nebudú učiť viac ako 5 mesiacov a doteraz za rok aj pol sa učili 4 mesiace.  Vyzerá to tak, že vzdelávanie má skoro vojnové podmienky.

     Našťastie to tak nie je. Internet nám umožnil aký-taký informačný kontakt a strach o vlastný život a zdravie závisia len od našej zodpovednosti. V každom prípade prežívame mimoriadnu situáciu a mnohé veci vidíme a ceníme si inak ako pred rokom a pol.

        Naše individuálne skúsenosti budú určite ešte témou mnohých debát, spomienok a hodnotení. Ja dúfam, že slovenské školstvo bude mať ďalší míľnik. Verím totiž tomu, že „čo Ťa nezabije, to Ťa posilní“.

           Blížia sa Vianoce a ja som presvedčený, že budú iné ako predošlé. Som presvedčený, že nikto nebude mať tendenciu utekať k obrazovkám a displejom, ale využije „uzamknutie“ na to, o čo sme  boli oberaní, žiaci „oflajn aj onlajn“ vzdelávaním  a rodičia „houmofismi“. Boli sme oberaní o pohľad z očí do očí, pozorovanie emócií , úsmevy, vnímanie ľudského tepla.

            Európska kultúra sa buduje na troch hodnotách. Láska, Viera, Nádej. Pôvodne konkrétne špecifikované kresťanské hodnoty sa zovšeobecnili, rozšírili svoj záber a prenikli viac alebo menej do našej kultúry.  Mal som to šťastie, radosť, trochu aj sebauspokojenie a hrdosť pozorovať, ako hodnoty vyhrávali nad našimi školskými zvyklosťami a tereziánskym dedičstvom. Videl som, ako sa čoraz viac medzi učiteľmi rozprávalo o deťoch. O problémoch, ktoré majú deti nie s učením, ale so životom. Ako sa hľadali možnosti pomôcť im.  Cítil som, ako do technickej komunikácie cez Edupage preniká človečina, slová „prepáčte“, „je mi ľúto“, … Videl som aktivity na dobrovoľnú zbierku pre deti z Afriky. Videl som reakcie kolegov po stretnutí so skupinkami žiakov: „Dobre že sme to spravili, tie deti to stretávanie potrebujú“. Videl som, ako v živote školy vyhráva Láska.

        Videl som, ako sa postupne vytrácali v našej učiteľskej komunikácii témy o neprebratí učiva, o neskorom odovzdávaní vypracovaných úloh, o tom, ako sa vypracovania úloh „odpisujú“, … . Čoraz častejšie sa  objavovali v diskusiách presvedčenia, že žiaci sa učiť chcú, že to majú ťažké, že ak niečo nestíhajú, tak to nie je z lenivosti, ale skutočne majú dôvod, že nerobia úlohy len preto, aby ich odovzdali. Videl som, ako v živote školy Viera vyhráva nad podozrievavosťou. Pomaly, postupne, niekde viac a niekde menej, ale vyhráva. Presvedčili ma nedávno o tom naši študenti.

          Máte pocit, že to vidím príliš idealisticky, že realita nie je taká ružová? Máte obavy, že „toto sa už nikdy nedoženie“? Máte obavy, že budú problémy s maturitami a záverečnými skúškami? Posilnite svoju vieru vo vlastné schopnosti, sily, odhodlanie, zodpovednosť a tiež v zdravý rozum tých, čo rozhodujú.

          Nestrácajte nádej, že prekážky musia byť prekonateľné.  Nádej je síce len produktom lásky a viery, no ona ich aj živí.

          Ja mám nádej, že to dobré, múdre a perspektívne, čo táto zlá doba priniesla, si budeme pestovať a kultivovať, že keď sa všetko vráti do normálnych koľají, my sa do starých koľají nevrátime. Mám nádej, že si budeme viac ceniť a ctiť to, že môžeme byť spolu v škole. Že sa budeme spoločne s láskou k ostatným a vierou v seba učiť byť lepší v tom, čo robíme, v tom, čo vieme  a v tom, čo chceme. Túto nádej ste mi dali Vy všetci študenti aj zamestnanci.

                                                                                          Jozef Koperdák

     13. december 2021

    • Ekonomická olympiáda štartuje

    • 8. 12. 2021
    • Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Jej cieľom je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.

     Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

     Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity,  Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.

     Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl. Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do celoslovenského kola.

     Ekonomickej olympiády sa môže zúčastniť každý študent strednej školy a otestovať si tak úroveň svojich vedomostí.

     Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení jednotlivých zadaní Ekonomickej olympiády.

                                                                                                 Ing. Erika Struhárová,

                                                                                            koordinátor Ekonomickej olympiády

    • Projekt „Vianočná pošta úspešne zrealizovaný“

    • 7. 12. 2021
    • Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa naša škola zapojila už piatykrát. Ing. Lenčová a Ing. Struhárová so žiakmi zhotovili nádherné vianočné pozdravy, ktoré majú spríjemniť Vianoce starkým a starenkám v CSS v Kysuckom Novom Meste. Dúfame, že ich vianočné pozdravy potešia a prispejú k sviatočnej nálade.

     Túto krásnu myšlienku určite podporíme aj v nasledujúcom roku.

                                                                                               Ing. Erika Struhárová

                                                                                                                       koordinátorka Žiackej školskej rady

  • Partneri

   • Mesto Nová Baňa
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl